O Kartu pre seniorov je stále záujem

17. 1. 2020

Karta pre seniorov je program samosprávy mesta Trenčín. Cieľom je prostredníctvom benefitov a zliav priblížiť trenčianskym seniorom tovary a služby ponúkané v meste a jeho blízkom okolí. V roku 2019 bolo vydaných 266 týchto kariet. 

Nárok na vydanie karty má občan starší ako 60 rokov s trvalým pobytom v meste Trenčín, ktorý je poberateľom predčasného, starobného alebo invalidného dôchodku.

Žiadosť o vydanie karty je dispozícii v Klientskom centre Mestského úradu v Trenčíne alebo na www.trencin.sk 

Vyplnenú žiadosť treba odovzdať v Klientskom centre spolu s aktuálnou fotografiou s rozmermi 3 x 3,5 cm a poplatkom 1 euro na krytie nákladov spojených s vydaním karty. Pri podávaní žiadosti o vydanie karty je potrebné preukázať sa dokladom totožnosti (občianskym preukazom).

Žiadosť o vydanie karty však môžete podať aj prostredníctvom splnomocnenej osoby. Karta bude vydaná približne o 2 týždne. Vďaka nej potom budete môcť so zľavami využívať vybrané služby v oblasti kultúry, športu, relaxu, zdravia, stravovania a podobne. Pozrite si zoznam poskytovateľov výhod.

Seniorskú zľavu si treba uplatňovať hneď pri objednávke. Výšku zliav a formu bonusov určujú výhradne ich poskytovatelia.

Karta je neprenosná a slúži na kúpu tovarov a služieb výhradne pre potreby jej držiteľa. Stratu alebo odcudzenie karty by ste mali nahlásiť v Klientskom centre MsÚ.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!