Národná linka na pomoc deťom v ohrození

13. 1. 2022

Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie. Ochrániť ich dokáže rýchly a účinný zásah. Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K.

Je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne.

Národná linka na pomoc deťom VIAC AKO NI(C)K funguje na štyroch základných pravidlách:

  • súkromie,
  • dôvera,
  • riešenia
  • a zodpovednosť.

Vyškolení odborníci dokážu prostredníctvom bezplatnej online komunikácie poskytnúť deťom rýchlu a adresnú pomoc, poradenstvo alebo podporu. Spojiť sa s nimi je možné cez chat na webovej stránke www.viacakonick.sk alebo cez mobilné aplikácie, ktoré je možné si stiahnuť na spomínanom linku. Výhodou týchto nastavení je predovšetkým jednoduché ovládanie, dostupnosť a funkcia rýchleho zatvorenia, teda okamžitého ukončenia komunikácie a vymazanie histórie.

Dieťa, ktoré sa cíti byť ohrozené, sa môže zveriť so svojím problémom a žiadať o pomoc aj prostredníctvom e-mailu na adrese pomoc@viacakonick.gov.sk.

Dôvera je na prvom mieste

Cieľom linky VIAC AKO NI(C)K je pomáhať nepretržite, aby sa na ňu deti mohli s dôverou kedykoľvek obrátiť a nájsť riešenie ich situácie. Jej fungovanie zabezpečuje 14 odborne vyškolených konzultantov, ktorí sú pripravení poradiť a pomôcť. Či už prostredníctvom chatu alebo aplikácie sa deti môžu spoľahnúť na diskrétnosť celej komunikácie, vrátane spracovania osobných údajov.

Linka je neanonymná, len s jediným cieľom – získaním osobných údajov – dokáže konzultant poskytnúť pomoc adresne. Zároveň platí pravidlo zodpovednosti. Ak sa konzultanti dozvedia o porušovaní práv dieťaťa, ohrození jeho zdravia, života alebo zdravia a života niekoho z jeho okolia, upozornia zodpovedné orgány. K takým orgánom patrí predovšetkým polícia, prokuratúra a príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím

Národná linka na pomoc deťom v ohrození je jednou z aktivít Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím. Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím potrvá do novembra 2022. Odborným garantom projektu v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!