Najprv archeologický prieskum, potom výstavba verejných WC

18. 5. 2005

          Verejné WC na Sládkovičovej v Trenčíne sú investičnou akciou mesta, ktorej cieľom je vytvoriť dôstojné miesto  prozaickej činnosti, slúžiace širokej verejnosti a predovšetkým návštevníkom mesta. Pri výkopových prácach  boli objavené fragmenty  kamenného múru, tzv. barbakanu a časť chodieb s klenbami z tehlového muriva. Po ich odkrytí bol prizvaný Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne spolu s odbornými pracovníkmi z oblasti archeológie, aby nálezy vyhodnotili a definovali ďalší postup. Dňa 9. 5. 2005 zasadala Pamiatková komisia pri KPÚ, ktorej odborníci prijali nasledovné závery:


·         súčasný projekt sa na základe zistených nálezov nedá realizovať v pôvodnom rozsahu


·         prijateľným variantom pre obe strany bude prepracovanie dokumentácie verejných WC spolu so štúdiou prezentácie nálezov


·         súbežne sa v rámci výkopových prác pôvodného projektu dokončí archeologický výskum so statickým zabezpečením stavebnej jamy


·         KPÚ stanovuje minimálnu hranicu prezentáciu kamenného múru na 1 m smerom ku schodisku VÚC a vstup do WC riešiť vedľa schodiska


·         geodeticky je nutné domerať nálezisko vo väzbe na líniu domov v západnej časti  Sládkovičovej  ul. s napojením na podzemné pivničné priestory.


Z uvedeného vyplýva, že mesto Trenčín skoriguje projektovú dokumentáciu po konzultácii s KPÚ, dokončí sa archeologický prieskum, a následne po vyčíslení všetkých nákladov zvolá pracovné rokovanie k dokončeniu investičnej akcie verejných WC a prezentácie nálezov.  


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!