Na začiatku týždňa budú zasadnutia troch komisií a jedného výboru mestskej časti

1. 12. 2023

V pondelok 4. decembra 2023 o 16.00 hodine sa v sobášnej sieni Mestského úradu v Trenčíne uskutoční zasadnutie Komisie životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovaniapri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne. Naplánovaných je 11 bodov, medzi nimi aj informácia o možnostiach adopcie verejného priestoru.

O 17.30 v ten istý deň, t. j. 4. 12., má naplánované stretnutie v priestoroch Kultúrneho centra Aktivity na Kyjevskej ulici 3183, miestnosť č. 53 (zasadačka) Výbor mestskej časti Juh. V jeho programe je 6 bodov, viac o nich sa dozviete z pozvánky a materiálov na rokovanie.

V utorok 5. decembra 2023 sa o 14.00 hodine zíde v zasadacej miestnosti na prízemí budovy MsÚ na Farskej ulici Komisia športu. V pláne rokovania je 5 bodov, medzi nimi napríklad prerokovanie „Návrhu Programového rozpočtu na rok 2024 – 2026.“

O 14.30 hodine sa v utorok 5. 12. začne zasadnutie Komisie školstva a mládeže, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti na Farskej ulici č. 10, 2. poschodie, č. dverí 306. V jeho programe bude napríklad aj vyhlásenie grantového kola na aktivity v oblasti školstva a mládeže na rok 2024 či prerokovanie žiadosti o súhlas mesta so zriadením Elokovaného pracoviska ako súčasti súkromnej materskej školy Best friends Kids Club so sídlom Na Zongorke 4.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!