Mesto poskytne dotácie v oblasti kultúry

21. 1. 2022

Mesto Trenčín vyhlásilo dotačné kolo na aktivity v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti na rok 2022. Žiadosť je potrebné podať elektronicky do 25. februára 2022.

Dotácie môžu byť poskytnuté oprávneným subjektom len na základe riadne vyplnenej žiadosti o dotáciu. Treba ju vyplniť a odoslať výlučne elektronicky na webstránke trencin.egrant.sk

Podmienkou pridelenia podpory je, aby mal žiadateľ vysporiadané záväzky voči mestu.

Požiadať môže o podporu projektu na kultúrne podujatie aj na záujmovú umeleckú činnosť. V minulom roku mesto Trenčín prostredníctvom dotačného kola podporilo organizovanie 53 kultúrnych podujatí a tiež 25 projektov záujmovej umeleckej činnosti.

V tomto roku plánuje takto prerozdeliť v grantovom kole 63 tisíc eur.

Všetky podrobnosti o dotáciách na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť nájdete na webstránke mesta v časti Transparentný Trenčín.

Spôsob, akým môžu subjekty požiadať o dotácie z rozpočtu mesta Trenčín, upravuje Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!