Koncentrácie prachových častíc v Trenčíne sú zvýšené

22. 12. 2017

Upozorňujeme občanov, že v súčasnosti boli v ovzduší mesta a jeho okolia zaznamenané zvýšené koncentrácie prachových častíc. Okrem nepriaznivých poveternostných podmienok, prispieva k znečisteniu ovzdušia doprava a hlavne lokálne vykurovanie budov, vrátane rodinných domov tuhými palivami.


Žiadame fyzické a právnické osoby, aby pri prevádzkovaní spaľovacích zariadení na spaľovanie pevného paliva (pece, kotly, krby) používali iba na to určené palivo. Spaľovanie odpadu v domácom prostredí je zakázané. Ak lokálne kúreniská a lokálne kotolne majú možnosť vykurovania zemným plynom, je vhodné tento spôsob kúrenia aspoň dočasne uprednostniť. Je žiadúce uprednostniť cestovanie prostriedkami hromadnej dopravy.


Zvýšené koncentrácie prachových častíc majú nepriaznivé účinky na ľudské zdravie, ako je podráždenie horných dýchacích ciest s kašľom a kýchaním a podráždenie očných spojiviek. Odporúčame obmedziť vetranie v čase inverzie (hlavne v podvečerných hodinách) i pohyb vo vonkajšom prostredí, hlavne deťom, starším a chorým ľuďom.


Aktuálne informácie o kvalite ovzdušia sú on-line dostupné na stránke www.shmu.sk,


Za porozumenie ďakujeme.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!