Jesenné upratovanie sa začne na Juhu a už najbližšiu sobotu

17. 9. 2019

Organizované jesenné upratovanie v meste potrvá osem sobôt. Po prvýkrát budú veľkoobjemové kontajnery na ukladanie odpadu rozmiestnené na uliciach Sídliska Juh v sobotu 21. septembra 2019.

Dopoludnia od 8.00 do 12.00 hodiny nájdete po dva veľkoobjemové kontajnery (VOK) na týchto miestach:

 • pri domove dôchodcov na Lavičkovej ulici
 • nad garážami na rohu Šafárikovej ulice, pri nádobe na sklo
 • pri trafostanici č. 68008 na Liptovskej ulici
 • pri vchode 24 na Západnej ulici, približne v strede
 • na začiatku ulice J. Halašu, na trávnatej ploche pri schodoch
 • na Halalovke pri bytovke 24

V sobotu 21. 9.  popoludní od 13.00 do 17.00 hodiny budú VOK pripravené na ďalších stanovištiach:

 • na Východnej ulici v strede
 • oproti garážam 5370 – 3795 na Ulici M. Bela
 • pri križovatke ulíc Saratovská – Novomeského
 • na Kyjevskej ulici pred KS – Verejná knižnica M. Rešetku
 • na Šmidkeho ulici oproti MŠ

Na každom stanovišti sú vždy dva kontajnery. Jeden výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu ako konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a podobne, druhý VOK na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu.

Do VOK nie je možné ukladať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot ani iné nebezpečné odpady. Môžete ich vyložiť ku kontajnerom, odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen, a.s.

Pneumatiky podľa zákona o odpadoch nie sú súčasťou komunálnych odpadov, a preto ich počas upratovania nie je možné odovzdávať. Občania ich môžu odovzdať bezplatne u distribútorov a v pneuservisoch. Aj počas upratovania sú otvorené tri zberné dvory – na Zlatovskej, na Soblahovskej a na ulici K zábraniu.

Prosíme občanov, aby dodržiavali označenie kontajnerov a ukladali do nich len určené odpady a aby nevykladali odpad po odvezení kontajnerov. Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu budú dohliadať pracovníci Marius Pedersen, a.s., a Mestskej polície.

Ďalšie termíny a miesta Jesenného upratovania 2019 nájdete v harmonograme.

Ďakujeme všetkým, ktorí túto možnosť využijú a prispejú tak k čistote nášho mesta. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!