Je známy celý harmonogram Jesenného upratovania 2021

13. 9. 2021

Organizované Jesenné upratovanie 2021 je naplánované na 7 sobôt. Prvá z nich je už 25. septembra. Upratovať sa začne na sídlisku Juh.

Veľkoobjemové kontajnery (VOK) budú postupne počas sobôt umiestňované vo všetkých častiach mesta na stanovištiach podľa harmonogramu. Vždy pôjde o dva VOK s presne určeným účelom. 

Jeden z nich bude slúžiť výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu ako sú konáre, odpad zo záhrad a trávnikov, druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu.

Hádzať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané. Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov. Vykladať odpad po odvezení kontajnera je tiež prísne zakázané. Pri porušení tohto zákazu hrozí pokuta do 1 500 €.

Upratovanie organizuje mesto Trenčín v spolupráci s Marius Pedersen a. s., na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu bude dohliadať Mestská polícia Trenčín.

Využite túto možnosť a prispejte tak k čistote nášho mesta. Zároveň prosíme o dodržanie všetkých aktuálnych bezpečnostných opatrení.

HARMONOGRAM JESENNÉHO UPRATOVANIA 2021

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!