Inštitút participácie začal pracovať

8. 6. 2023

Poštové doručovateľky a doručovatelia patria k ľuďom, ktorí sa pohybujú na bicykli po našom meste každý deň. Preto ich skupinu oslovili koordinátori participácie ako prvú.

Poštu roznášajú za každého počasia. Ako sa cítia na cestách v našom meste s bicyklom a plne naloženými taškami zásielok? Čo vnímajú ako najväčší problém pri cestovaní na bicykli? Kde by sa dali urobiť zmeny, ktoré im pomôžu cítiť sa lepšie a bezpečnejšie?

Tím koordinátorov participácie na Mestskom úrade v Trenčíne má aktuálne dvoch členov. Poštárky a poštárov v menších skupinkách pozývajú na stretnutia a snažia sa od nich zistiť, ako vnímajú úroveň cyklistickej infraštruktúry v jednotlivých mestských častiach Trenčína, čo im vyhovuje a naopak, čo treba zlepšiť.

Nakoľko podnety a otázky, ktoré sa týkajú chodníkov, ciest, priechodov pre chodcov a iných riešení dopravy sa najviac opakujú, chceme zistiť situáciu a poznať názory ľudí, ktorí sa bicyklujú najčastejšie,“ hovorí koordinátor participácie Michal Javorek.

Zisťovanie prebieha formou diskusií, na ktorých je vždy prítomný aj odborník na mobilitu, teda na akékoľvek presúvanie sa ľudí po našom meste.

„Niektoré podnety si vyžadujú riešenie na dlhšie časové obdobie alebo presahujú kompetencie mesta, iné spadajú pod investičné akcie, na ktoré je potrebné schváliť financie v rozpočte. Aj napriek tomu sa všetky podnety spracovávajú a veríme, že pomôžu prijímať správne rozhodnutia,“ hovorí druhá koordinátorka participácie Petra Strečková.

Stretnutia pokračujú, v tomto týždni sa uskutočnilo s poštovými doručovateľkami zo Zámostia a pripravuje sa stretnutie s poštárkami z Juhu. Podľa koordinátorov participácie prinášajú takéto rozhovory cenné informácie.

Inštitút participácie Trenčín (IPT) je súčasťou projektu Európske hlavné mesto kultúry. Jednou z jeho úloh je pomáhať pri mapovaní potrieb ľudí v Trenčíne v oblasti kultúry a vysvetľovať ako kultúra pozitívne vplýva na kvalitu života.
Nový tím na Mestskom úrade v Trenčíne bude napríklad zisťovať, aké skupiny obyvateľov majú fyzické alebo iné prekážky pri zúčastňovaní sa na podujatiach alebo, aké potreby by podľa nich malo spĺňať kvalitné námestie či verejný priestor. Tím bude pracovať na tom, aby mali ľudia možnosti sami aktívne prispieť k zlepšeniu života v meste. Cieľom je najmä participácia, ktorú má Inštitút v názve.

Čo však toto slovo znamená?

Participácia je zapojenie sa do rozhodovania, ktoré ovplyvňuje náš život. Znamená to vyjadriť sa k otázkam, ktoré sú pre nás dôležité, či už ide o to, ako mesto vyzerá, ako sa v ňom žije, ale aj ako je spravované. Pre kvalitnú účasť všetkých obyvateľov je dôležité poznať,  aké skupiny obyvateľov v meste žijú. Kolegovia z IPT budú vykonávať mapovania sociálnej a demografickej štruktúry ľudí a ich potrieb. Poskytnú im nástroje pre efektívne zapájanie sa. Dúfame, že takto sa nám podarí vybudovať silnejšiu a angažovanejšiu spoločnosť, ktorá bude odzrkadľovať rôzne potreby našich občanov.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!