Hudobné pozdravy slobodnému kráľovskému mestu

6. 11. 2012

Na nedeľu 11. novembra pripravilo mesto Trenčín v spolupráci s Klubom priateľov vážnej hudby záverečný koncert Trenčianskej hudobnej jesene. Ide zároveň o zavŕšenie cyklu podujatí venovaných šesťstému výročiu udelenia kráľovských výsad mestu.


Operný spevák Martin Babjak, husľový majster Peter Michalica, profesor hudobného umenia a klavirista Daniel Buranovský budú hosťami záverečného koncertu hudobného festivalu Trenčianska hudobná jeseň 2012. V komponovanom programe okrem nich vystúpia domáce hudobné telesá – Musica Poetica, Komorný orchester mesta Trenčín, Trenčiansky spevácky zbor a Žiacky orchester Dolsband Základnej umeleckej školy Karola Pádivého.


Slobodným kráľovským mestom sa Trenčín stal v roku 1412. Žigmund Luxeburský mu udelil výsady, ktoré ho zaradili medzi významné mestá Uhorského kráľovstva. Udalosť si mesto pripomínalo celý rok. V máji počas Noci múzeí a galérií, výtvarnou literárnou a multimediálnou súťažou pre žiakov a študentov Keby som bol kráľom, v rámci letných Trenčianskych historických slávností i septembrovými Kráľovskými dňami pri Trenčianskej bráne.


Pri príležitosti šesťstého výročia udelenia výsad vydalo mesto kašet, ktorým si ľudia môžu nechať opečiatkovať v Kultúrno-informačnom centre na Mierovom námestí listy, pohľadnice alebo korešpondenčné lístky. Tam nájdu aj najnovšiu publikáciu, dokumentujúcu písomné poklady Trenčína. Mesto ju vydalo v spolupráci so Štátnym archívom, pobočkou Trenčín.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!