Aké sú úlohy mestského nízkoprahového centra a nocľahárne?

11. 2. 2020

Nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum a terénna sociálna práca patria k základnej sieti sociálnych služieb krízovej intervencie mesta Trenčín. Podstatou pomoci ľuďom v sociálnej kríze, je motivovať ich k zmene vo svojom živote. Stále sú však v uliciach mesta i takí, ktorí pomoc odmietajú.

Nízkoprahové denné centrum na Nešporovej ulici poskytuje ambulantnú službu mužom a ženám, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, prevažne ide o ľudí bez prístrešia. Môžu tu pobudnúť časť dňa a využiť bezplatné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní svojich práv alebo materiálnu pomoc. „Majú tu možnosť základnej osobnej hygieny, sú tu podmienky na prípravu jedla, môžu si vypiť čaj, kávu, dať si vyprať šatstvo, dostať čisté obnosené šatstvo a tak telesne pookriať,“ hovorí Edita Prekopová, riaditeľka Sociálnych služieb mesta Trenčín. 

Nízkoprahové denné centrum je pre klientov otvorené počas pracovných dní od 9:00 do 15:00 h, resp. 16:00 h a v piatok do 14:00 h. Poradenstvo v centre pomáha klientom riešiť najmä hľadanie práce, získanie sociálnych dávok a dôchodkov, vhodných zariadení sociálnych služieb pre klienta, vybavovanie dokladov, riešenie osobného bankrotu, zbavenie sa dlhov, sprostredkovanie zdravotnej starostlivosti, kontaktovanie sa s rodinou, či vhodné dostupné bývanie.

Nocľaháreň na Nešporovej ulici je k dispozícii ľuďom, ktorí nemajú zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemajú zabezpečené ubytovanie. Nocľaháreň je otvorená celoročne od 19.00 do 7.00 h. Aj napriek tomu, že Trenčín ponúka túto sieť krízových služieb, v uliciach mesta sú i takí, ktorí pomoc odmietajú.

Niektoré aktivity v číslach

  • Sociálne poradenstvo v Nízkoprahovom dennom centre za posledné dva roky absolvovalo 138 ľudí v núdzi.
  • Pomocou osobného bankrotu sa oddlžilo 31 klientov.
  • Od roku 2017 navštívilo centrum 159 mužov a 58 žien.
  • Sociálne byty a iné ubytovanie získalo 40 klientov.
  • V roku 2019 do iných zariadení sociálnych služieb boli umiestnení 6 klienti.
  • V dennom centre bolo vydaných približne 7 000 porcií čaju a kávy a 1 130 porcií polievok (mimo sponzorských darov).
  • Možnosť oprať si svoje šatstvo využili klienti 3 285-krát. Denné centrum navštívi priemerne 25 klientov za deň. 
  • Nocľaháreň využilo na prespanie v priemere 23 klientov denne.

Sociálne služby mesta Trenčín ďakujú všetkým darcom a sponzorom za pomoc, spoluprácu a podporu v roku 2019.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!