Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 26.09.2018 ul. Hodžova, Gagarinova a M. Turkovej

20. 9. 2018

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 26.09.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 08:30 hod. do 12:00 hod.:

  • GAGARINOVA č. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
  • HODŽOVA č. 46, 46/BL, 46/PR, 46/VE, 46/ZA, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 62/VE, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 3276 , 3407, 3509, 5350, 5887, 5964, 5991, 5991/VE, 6024,
    6126, 6177, 6373, 6375, 6501, 6812, 6821, 6874,
  • TURKOVEJ, M. č. 1 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22/TS, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

(PDF, 168 KB)

vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!