Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 26. 6. 2018 Horné Orechové a Záblatie.

6. 6. 2018

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 26.06.2018 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 08:00 hod. do 11:00 hod.:

  • HORNÉ ORECHOVÉ č. 1, 1/PR, 5, 5/TS, 5/ZA, 6, 6/BL, 6/PR, 6/ZA, 7, 8, 8/OP, 9, 10, 11, 11/VE, 12/OP, 13, 14, 14/VE, 15, 16, 17, 19, 19/VE, 21, 22, 23, 24, 25, 25/TS, 25/ZA, 32, 403,

V čase od 12:00 hod. do 14:30 hod.:

  • DOLNÉ PAŽITE č. 2, 2/VE, 3, 4, 4/VE, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 15/OP, 15/VE, 15/ZA, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/OP, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33/PR1, 33/PR2, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61,
  • POĽNOHOSPODÁRSKA č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 10/VE, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/OP,
  • RYBÁRE č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/TS, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/A, 20/BL, 20/PR, 21, 22, 23, 23/PR, 23/ZA, 24, 25, 28, 28/VE, 29,
  • ZÁBLATSKÁ č. 3, 3/PR, 4, 6, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 73/VE, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90, 90/VE, 91, 92, 93, 94, 94/VE, 95, 96, 97, 98, 98/VE, 99, 100 , 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108/VE, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 116/VE, 117, 119, 120, 120/VE, 121, 122, 124, 124/VE,

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

(PDF, 166 KB)
(PDF, 173 KB)

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!