Zrušenie plánovanej odstávky elektriny dňa 25. 3. 2020 – ul. Nad Tehelňou, Partizánska, Pod Brezinou

23. 3. 2020

V mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy Vám oznamujeme, že odstávka distribúcie elektriny, ktorá bola naplánovaná na deň 25. 3. 2020 v čase od 9.00 do 14.00 hod., na odberných miestach:

  • NAD TEHELŇOU č. 9/OP
  • PARTIZÁNSKA č. 3 , 4, 5
  • POD BREZINOU č. 3 , 5, 7, 9, 10, 10/A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 18/VE, 19, 21, 21/VE, 23/VE

NEBUDE REALIZOVANÁ

z dôvodu prijatých mimoriadnych opatrení v snahe zabrániť šíreniu nákazy.

 

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!