Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 14.06.2019 časť Dlhé Hony

28. 5. 2019

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 14.06.2019 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 07:30 hod. do 09:30 hod.:

 • BECKOVSKÁ č. 6/VE
 • BEZRUČA PETRA č. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46/OP, 48, 50, 52, 54, 54/VE, 56, 58, 60, 62, 62/OP, 64/A, 64/B, 64/C, 64/D, 64/TS, 64/ZA, 66
 • DRUŽSTEVNÁ č. 32 , 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49/VE, 50, 51, 52, 54, 55, 55/VE, 56, 57, 58, 60, 64
 • INOVECKÁ č. 5/ZA , 11, 13, 64, 64/VE, 2450
 • JAROŠA, KPT. č. 41 , 45, 45/VE, 48
 • KALINČIAKOVA č. 2 , 4, 6, 8, 10
 • NAM SLNEČNÉ č. 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35
 • OVOCNÁ č. 16/VE
 • SOBLAHOVSKÁ č. 6
 • STROJÁRENSKÁ č. 2 , 4, 4/ZA, 6, 8, 10, 12, 14, 14/ZA, 16, 18

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

 • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
 • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!