Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 10. 3. 2020 – ul. Potočná

12. 2. 2020

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 10. 3. 2020 bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

V čase od 9.00 hod. do 11.00 hod.:

  • POTOČNÁ č. 90, 92, 94, 96, 98/A, 100, 100/OP, 100/VE, 125, 127, 127/PR, 129, 131, 133, 135, 135/A, 139, 141, 143, 143/BL, 143/ZA, 145, 147, 149/D1, 149/D2, 151, 153, 157, 159/D1, 161/D2, 163/D1, 163/D2, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 179/A, 181, 183, 185, 187, 187/VZ, 187/ZA, 189, 189/OP, 191A, 311/1, 936/18, 1196/30, 1956/3

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

Poruchová linka Západoslovenská distribučná 0800 111 567 (nonstop)

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice ( naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete aj na internete: www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Vyrozumievanie odberateľov o plánovaných odstávkach distribúcie elektriny v segmente domácnosť sa vykonáva:

  • zverejnením oznámenia na webových stránkach spoločnosti na adrese www.zsdis.sk, www.diportal.sk
  • zaslaním oznámenia (doporučená zásielka)  na príslušný obecný/mestský úrad, ktorý následne zabezpečí informovanie postihnutých objektov miestne obvyklým spôsobom (napr. informácia na web stránke obce/mesta, zverejnenie na výveske, vyhlasovanie miestnym rozhlasom)

Odberatelia v segmente firmy/organizácie sú vyrozumievaní zaslaním doporučeného listu, pokiaľ si takýto spôsob dohodli. V opačnom prípade sa o odstávke elektriny dozvedia spôsobom vyššie uvedeným.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!