Prejsť na hlavný obsah

Investície

Na obnovený zimný štadión sa vráti hokej

27. 1. 2023 | Mesto Trenčín

Zimný štadión, ktorý nesie od jesene 2011 meno po vynikajúcom Pavlovi Demitrovi a ktorý je výnimočný aj mimoriadne úspešnou hokejovou érou, absolvoval počas ostatných 8 mesiacov...

Prístavba ku škole by mohla byť hotová v máji

24. 1. 2023 | Mesto Trenčín

Základná škola Dlhé Hony patrí k najúspešnejším a teda aj najžiadanejším. Rozšírenie priestorov o nové učebne i kabinety jej rozhodne pomôže. Žiaci a učitelia ich budú môcť...

Výstavba parkovísk na sídlisku Kvetná bude pokračovať

19. 1. 2023 | Mesto Trenčín

V rámci mestskej investičnej akcie „Statická doprava Kvetná“, na ul. Duklianskych hrdinov od bytového domu č. 2 až 24 a Ul. J. Hollého č. 2 až 18, je aktuálne plánovaných 287...

V tomto roku začneme s obnovou verejného osvetlenia

13. 1. 2023 | Mesto Trenčín

Cieľom je modernizácia verejného osvetlenia v meste a zníženie nákladov na elektrickú energiu. Túto investičnú akciu máme záujem realizovať z úverov Environmentálneho fondu vo výške...

Nové polopodzemné kontajnery

30. 12. 2022 | Mesto Trenčín

Koncom tohto roka sme vybudovali za takmer 78 tisíc eur ďalšie štyri stojiská polopodzemných kontajnerov. Na každom stojisku je k dispozícii nádoba na plast (od 1.1. sem budú patriť aj...

Presunuli sme priechod i semafory

29. 12. 2022 | Mesto Trenčín

Jedna z posledných tohtoročných mestských investičných akcií spočívala v preložení priechodu pre chodcov, ktorý bol pred križovatkou Bratislavská - Žabinská - Zlatovská. Po novom...

Práce na Sasinkovej ulici sú hotové

27. 12. 2022 | Mesto Trenčín

Nový asfaltový povrch cesty a chodníkov, nové obrubníky a výškovo upravené uličné poklopy a vpusty – to je výsledok prác na Sasinkovej ulici. Súčasťou mestskej investičnej akcie...

Chodník do Nozdrkoviec je bezpečnejší

19. 12. 2022 | Mesto Trenčín

Chodník, ktorý prepojil Nozdrkovce s Biskupicami, sme budovali v troch etapách. Druhú etapu, pozdĺž cesty od autobusovej zastá​vky ​oproti Čistiarni odpadových vôd po prvú...

Javorinská ulica bude mať nový priechod pre chodcov

14. 12. 2022 | Mesto Trenčín

Mestská investičná akcia zabezpečí aj výmenu asfaltového povrchu chodníkov v rozsahu 57 m2 a časti zelene za zámkovú dlažbu s doplnením varovného a signálneho pásu z dlažby pre...

Pre plánované asfaltovanie je nutné uvoľniť parkoviská

12. 12. 2022 | Mesto Trenčín

Výstavba parkovacích miest a komunikácií na uliciach Duklianskych hrdinov a Jána Hollého bude pokračovať asfaltovaním parkovísk a cestných komunikácií. Plánované termíny asfaltovania...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: