Prejsť na hlavný obsah

Investície

Na rekonštrukciu nocľahárne je vyhlásené verejné obstarávanie

19. 1. 2021 | Mesto Trenčín

Na rekonštrukciu a modernizáciu nocľahárne a nízkoprahového denného centra na Nešporovej ulici v Trenčíne je už vyhlásené verejné obstarávanie v celkovej hodnote takmer 370 tisíc...

Hokejová mládež má nové šatne

13. 1. 2021 | Mesto Trenčín

Mesto dokončilo na Zimnom štadióne Pavla Demitru kompletnú rekonštrukciu piatich mládežníckych šatní, vrátane ich sociálneho zázemia. Obnovená je aj ošetrovňa. Výsledkom prác sú...

Pripomienkujte stratégiu uskutočnenia SMART riešení

5. 1. 2021 | Mesto Trenčín

Mesto Trenčín vypracovalo strategický dokument „Stratégia implementácie SMART technológií v meste Trenčín“, ktorý definuje základné rámce jeho rozvoja v oblasti plánovania a...

Mesto dokončilo ďalšie investičné akcie

23. 12. 2020 | Mesto Trenčín

Výsledkom sú nové alebo obnovené komunikácie, zrekonštruovaná autobusová zastávka, nové parkovacie miesta i zeleň. Práce na Dlhých Honoch, do ktorých mesto investovalo takmer 140...

Revitalizácia vnútrobloku Východná je ukončená

11. 12. 2020 | Mesto Trenčín

Práce, ktoré sa na území s rozlohou 1 115 metrov štvorcových začali na konci júna, sú ukončené. Môže sa začať kolaudačný proces. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou...

Vynovené škôlky na Juhu a Sihoti

8. 12. 2020 | Mesto Trenčín

Mesto využilo peniaze z bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od štátu aj na obnovu materských škôl na uliciach J. Halašu a M. Turkovej. Rekonštrukcia strechy, výmena okien...

Ďalšie zrekonštruované cesty v Trenčíne

7. 12. 2020 | Mesto Trenčín

Mesto ukončilo ďalšie investičné akcie. Javorinská ulica má vynovenú komunikáciu, dokončené je aj prepojenie ulíc Armádna a Opatovská. Práce finišujú aj na ďalších mestských...

Na Juhu má nový povrch 12 chodníkov

2. 12. 2020 | Mesto Trenčín

Mesto investovalo približne 240 tisíc eur do celkovej opravy najviac vyťažených a zároveň najviac poškodených chodníkov a schodísk na najväčšom sídlisku v Trenčíne. Rekonštrukcia...

Začala sa rekonštrukcia Ulice Matice slovenskej

13. 11. 2020 | Mesto Trenčín

Práce sa dotknú chodníkov i cesty. Ide o mestskú investičnú akciu za takmer 126 tisíc eur. Chodníky budú zo zámkovej dlažby s novými obrubníkmi a cesta dostane nový asfaltový...

Projekt Park pre Úspech sa začína realizovať

11. 11. 2020 | Mesto Trenčín

V stredu 11. novembra 2020 odovzdalo mesto Trenčín verejný priestor medzi Továrenskou, Staničnou a Zlatovskou ulicou spoločnostiam, ktoré sa budú spolupodieľať na jeho obnove. Prvé...

FILTER AKTUALÍT

OD:
DO: