Zrušenie pešej zóny na Ulici 1. mája by neriešilo problém s parkovaním

6. 4. 2009

Pešia zóna pri Gymnáziu Ľ. Štúra na Ulici 1. mája už takmer dva roky vyvoláva medzi obyvateľmi žijúcimi v mestskej časti Stred búrlivé diskusie. Prístup a parkovanie v pešej zóne majú totiž povolené len vozidlá, ktorým to umožňuje dopravné značenie. Toto obmedzenie však komplikuje život najmä starším ľuďom, ktorí by tu potrebovali parkovať najmä pri návšteve kostola.


Vymedzením pešej zóny pri gymnáziu sa zvýšila bezpečnosť študentov a žiakov, ktorí ho denne navštevujú. Na druhej strane sa však cítia najmä starší ľudia ukrátení o možnosť parkovať pri návšteve kostola čo najbližšie k nemu. Obyvatelia Dolného mesta preto už niekoľkokrát predložili na zasadnutiach mestskej časti Stred návrh, aby bola pešia zóna zrušená. Podľa nich by sa dala situácia riešiť ku spokojnosti všetkých zákazom vjazdu vozidiel v čase školskej prevádzky od 7.30 do 16.00 hodiny počas pracovného dňa. Podľa Útvaru životného prostredia a dopravy v Trenčíne by tu však aj po zrušení pešej zóny nebolo parkovanie možné. Ulica 1. mája totiž nespĺňa šírkové parametre, ktoré stanovuje nový zákon o cestnej premávke platný od 1. februára 2009. Podľa neho musí pri parkovaní vozidiel zostať minimálne 6 metrov prejazdných (3 metre pre každý jazdný pruh). Zároveň nie je povolené parkovanie pred vjazdmi na súkromné pozemky.


Pešiu zónu na Ulici 1. mája pri Gymnáziu Ľ. Štúra vyhradilo mesto ešte koncom roka 2007. Toto rozhodnutie vychádzalo z urbanistickej štúdie centrálnej mestskej zóny. Riešenie dopravy v centre mesta si však vyžiadalo zmeny, ktoré majú viesť k upokojeniu dopravy na niektorých úsekoch. To chce mesto docieliť napojením centra mesta na Električnú ulicu cez Súdnu a v budúcnosti aj cez Ulicu 1. mája. Týmto riešením by došlo k upokojeniu Braneckého ulice, na ktorej mesto plánuje zriadiť pešiu zónu, kde bude povolený vstup len vozidlám mestskej hromadnej dopravy a dopravnej obsluhy. Vybudovanie križovatky Električná – Súdna a realizácia pešej zóny na Ulici 1. mája je teda len prvým krokom v celej koncepcii riešenia dopravy v centre v zmysle urbanistickej štúdie centrálnej mestskej zóny.


/md/

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!