Zmena v termínoch úhrady dane za psa

7. 1. 2013

Do roku 2012 boli Trenčania povinní zaplatiť daň za psa prvýkrát na základe platobného  výmeru a v ďalších zdaňovacích obdobiach  bez vyrubenia do 31.1. bežného zdaňovacieho  obdobia. Rok 2013 prináša zmenu.


Novelizáciou zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady si občania od  1.1.2013 priznávajú daň  za psa ako súčasť  daňového priznania k miestnym daniam. V praxi to znamená, že obdržia jedno spoločné  rozhodnutie k miestnym daniam – k dani  z nehnuteľností  a k dani za psa, kde bude uvedený termín uhradenia dane.


V prípade, že u občanov nedošlo k žiadnej zmene vo vlastníctve alebo držaní psa, stačí počkať, kým im Mesto Trenčín ako správca dane pošle rozhodnutie. 


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!