Železnice SR poukázali 131 mil. Sk na účet Mesta Trenčín

1. 12. 2006

          Mesto Trenčín dnes prijalo na svoj účet v banke finančnú čiastku 131 732 000 Sk za súčasnú letnú plaváreň, ktorú predalo Železniciam SR, investorovi modernizácie železničnej trate na území mesta.


          Uvedená suma vychádza zo znaleckého posudku, robeného metódou stanovujúcou v súčasnosti reálnu cenu, za ktorú sa dá kúpalisko rozsahu súčasného trenčianskeho postaviť. Je to cena za stavby v areáli plavárne, napr. bazény, šatne či spevnené plochy. V cene nie sú zahrnuté pozemky, pretože naďalej zostávajú vo vlastníctve Mesta Trenčín a po vybudovaní nového železničného mosta, približne v roku 2010, sa v zmysle platného územného plánu a štúdie centrálnej mestskej zóny stanú súčasťou nového nábrežia.


          Získané finančné prostriedky vo výške 131 732 000 Sk použije Mesto Trenčín na výstavbu novej letnej plavárne na Ostrove. Stane sa tak samostatnou časťou novobudovaného športovo-rekreačného areálu v tejto lokalite. Predpokladaný začiatok výstavby novej letnej plavárne je druhá polovica roku 2007, stavba by mala byť ukončená do konca roku 2008. To znamená, že najbližšie dve letné sezóny budú Trenčania využívať súčasné letné kúpalisko, ktorého prevádzku má Mesto Trenčín zmluvne zabezpečenú až do otvorenia kúpaliska na Ostrove.


          Krytá plaváreň nie je dotknutá modernizáciou železničnej trate a naďalej bude slúžiť verejnosti v nezmenenom režime.+ Nové letné kúpalisko bude na Ostrove situované v priestore, označenom žltou farbou.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!