Zber nadrozmerného odpadu zo Sihote sa pre sviatok posunie

27. 8. 2019

Keďže je najbližší štvrtok 29. 8. sviatočným dňom, zber sa tento týždeň uskutoční o deň neskôr, v piatok 30. 8. 2019.

Podľa harmonogramu stanoveného VZN sa odváža nadrozmerný odpad zo stojísk nádob na komunálny odpad v lokalite Sihoť I.,II.,III.IV., Pod Sokolice, Pred poľom, vrátane priľahlých IBV, vždy v nepárny týždeň vo štvrtok.

Nadrozmerný odpad je taký komunálny odpad, ktorý nie je možné pre rozmer a veľkosť uložiť do zberných nádob štandardne používaných na území mesta, môže ísť napríklad o starý nábytok a jeho časti, sedačku,  koberce a podobne.

Nadrozmerným odpadom nie sú vrecia naplnené stavebným odpadom či iným komunálnym odpadom.  

Nadrozmerný odpad je možné vyložiť len v predvečer dňa vývozu na stojisko zberných nádob na komunálny odpad, pričom musí byť rozložený na čo najmenšie možné časti.

Harmonogram vývozu nadrozmerného (objemného) odpadu:

Z KBV a v IBV, párny týždeň: 

  • Štvrtok – Juh I., II., Nad Tehelňou, vrátane priľahlých ulíc s IBV
  • Piatok – Soblahovská, Dlhé Hony, Noviny, Centrum,  Biskupice a Nozdrkovce, vrátane priľahlých ulíc s IBV

Z KBV a v IBV, nepárny týždeň:

  • Štvrtok – Sihoť I., II., III., IV., Pod Sokolice, Pred Poľom, vrátane priľahlých ulíc s IBV
  • Piatok – Kvetná, Nové Zlatovce, Zámostie, vrátane priľahlých ulíc s IBV

Z IBV, posledná streda v mesiaci:

  • Záblatie, Zlatovce, Kubrá, Kubrica, Opatová, Istebník, Orechové, Horné Orechové, Belá
     

Počas celého roku je možné nadrozmerný odpad bezplatne odovzdať v zbernom dvore. Náklady na dopravu odpadu do zberného dvora si pôvodca hradí sám.

Nadrozmerný odpad je možné odovzdať aj umiestnením do VOK najmenej dvakrát ročne, obvykle na jar a na jeseň počas jarného alebo jesenného upratovania. Najbližšie jesenné upratovanie sa začne 21. septembra 2019.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!