Zasadne Komisia kultúry a cestovného ruchu i VMČ Sever

14. 6. 2024

V utorok 18. júna 2024 sa o 13.00 h v sobášnej sieni mestského úradu stretnú na svojom rokovaní členovia Komisie kultúry a cestovného ruchu.

V rámci programu prerokujú a zaujmú stanovisko k Návrhu uzatvorenia Zmluvy o partnerstve a spolupráci medzim Trenčín a mestom Český Krumlov.

V stredu 19. júna 2024 sa o 17.30 h v priestoroch KS Kubrá zíde Výbor mestskej časti Sever.

Ich hlavným bodom programu bude prezentácia novej koncepcie Mestskej hromadnej dopravy Trenčín.

Rokovania komisií i výborov mestských častí sú verejné!

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!