Výstavba parkovacích miest vo vnútrobloku na Inoveckej

16. 9. 2020

Mesto Trenčín pokračuje v investovaní do statickej dopravy. Aktuálne sa pracuje vo vnútrobloku Inovecká 28-38, kde bude 31 nových parkovacích miest so šikmým státím.

Zhotoviteľ, spoločnosť Colas, ktorý vzišiel zo súťaže, zrekonštruuje aj komunikácie vo vnútrobloku. Tie budú mať asfaltový povrch aj s konštrukčnými vrstvami, ktoré im momentálne chýbajú. Mestská investičná akcia počíta aj s chodníkmi zo zámkovej dlažby popri bytových domoch. Odvodnenie bude riešené pozdĺžnym a priečnym sklonom do vpustí, ktoré zaústia do kanalizácie. Komunikácie vo vnútrobloku sa zjednosmernia a územie sa stane obytnou zónou.

Práce, do ktorých mesto investuje 157 tisíc eur, by mali byť ukončené koncom novembra.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!