Výstava návrhov revitalizácie pešej zóny je otvorená

14. 2. 2020

Od štvrtka 13. februára 2020 si môžete v Centre rozvoja mesta na Farskej ulici pozrieť výstavu návrhov revitalizácie pešej zóny na uliciach Hviezdoslavova,  Jaselská, Vajanského a Sládkovičova. 

Ide o osem návrhov, ktoré sa zúčastnili urbanisticko – architektonicko – krajinárskej projektovej súťaže, vypísanej mestom minulý rok. Podľa slov hlavného architekta mesta Martina Beďatša zvíťazil návrh, ktorý sa výrazne odlišoval od ostatných už v prvom kole súťaže.

„Podarilo sa nájsť vynikajúci návrh. Je na ňom veľmi cítiť dva faktory – jednak, že v tom tíme bol Trenčan, ktorý veľmi dobre pozná toto prostredie a jednak, že v tom kolektíve boli dve ženy. Možno sa to javí ako nie veľmi dôležité, ale ženy-architektky vnímajú verejný priestor inak, a preto si myslím, že návrh obsahuje určitú dávku jemnosti a harmonickosti,“ povedal na otvorení výstavy M. Beďatš.

Víťazný návrh na vernisáži predstavili členovia víťazného tímu ATELIÉR ART Trenčan Tomáš Hanáček a Katarína Boháčová – Fejo.

„Snažili sme sa harmonizovať to, čo tu je a nájsť spojovací motív, ktorým sa bude niesť celá pešia zóna, aby sme dokázali spojiť jednotlivé mikropriestory do harmonického celku.,“ povedal T. Hanáček.

Priestor od zastávky na Braneckého ulici až po mestskú vežu má rozlohu asi 14 tisíc metrov štvorcových. Ich konceptom bolo zjednotiť tento priestor, dať mu novú kvalitu, čisté línie, vyčistiť ho od vizuálneho smogu a vytvoriť kus pešej zóny, ktorá plynulo nadviaže na Mierové námestie.

„Kládli sme si hlavné otázky, ako debarierizovať tento priestor, ako ho upokojiť a usporiadať ho,“ povedala Katarína Boháčová – Fejo.  „Keď sme prišli na to, akých bariér sa potrebujeme zbaviť, tak sa nám veľmi pekne začal otvárať príbeh nášho návrhu. Je relatívne racionálny, postavený na piatich dôležitých mikropriestoroch, z nich každý má svoju špecifickú identitu.“

Ide o priestor pred okresným úradom, parčík medzi úradom a Gastrocentrom, miesto pred Posádkovým klubom, Vajanského ulica a nástupná plocha autobusovej zastávky na Braneckého ulici.

„Jedna z najdôležitejších veci, ktoré sme riešili, aby sme priniesli relatívne vitálnu zeleň do tohto územia. Navrhujeme tam veľké množstvo stromov, trávových zostáv, trávnikov, ktoré dajú územiu oveľa mäkší charakter, klimaticky ho určite spríjemnia,“ povedala K. Boháčová – Fejo.

A prečo tam zelene nie je ešte viac – položil otázku T. Hanáček a zároveň odpovedal: „ Za tým je mnoho ako keby skrytých faktorov, ako sú inžinierske siete, isté podzemné stavby, o ktorých možno vieme len my, keď sme si to naštudovali. Sú miesta, kde nie je možné vysadiť viac stromov, pretože tam ide kanalizácia. Snažili sme sa vytipovať a presunúť niektoré inžinierske siete tak ,aby tam vôbec bolo možné umožniť výsadbu, aby tam tie stromy mohli vyrásť. Spodná stavba je integrálnou súčasťou toho, čo sa deje hore.“

Podobne, ako pri rekonštrukcii Mierového  námestia, aj v prípade tejto pešej zóny sa počíta s rekonštrukciou inžinierskych sietí.

V prezentácii na vernisáži predstavili zástupcovia ATELIÉRu ART podrobne jednotlivé mikropriestory a potom sa s ľuďmi, ktorí mali záujem,  vybrali na prechádzku po riešenom území.  Na tzv. urban walk s piatimi zastávkami zbierali navrhovatelia ešte ďalšie podnety a návrhy.  

Výstavu v Centre rozvoja mesta môžete navštíviť počas najbližších dvoch mesiacov.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!