Vyšlo júlové INFO TRENČÍN

1. 7. 2022

Najnovšie vydanie mestských informačných novín INFO TRENČÍN v týchto dňoch do schránok domácností v našom meste distribuuje spoločnosť Pardon. Ak noviny v schránke do pondelka 4. júla 2022 nenájdete, nahláste to, prosím, v redakcii na čísle 032/6504 287.

Prvé prázdninové vydanie mestských novín prináša množstvo pozvánok na letné prázdninové podujatia, venuje sa postupnej rekonštrukcii cesty I/61, ponúka rozhovor s predstaviteľom spoločnosti, ktorá dodáva teplo trenčianskym domácnostiam, sleduje rekonštrukciu Zimného štadióna P. Demitru i ďalšie investičné akcie v meste, upozorňuje na svojvoľné vysádzanie stromov do verejnej zelene, nájdete v ňom aj harmonogram vývozu triedených zložiek odpadu na druhý polrok 2022. Prečítajte si aj o skvelých úspechoch našich tanečníkov, spevákov i športovcov všetkých generácií, ktorí robia dobré meno nášmu mestu i krajine.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!