Výsledky druhého dotačného kola v oblasti životného prostredia

1. 7. 2022

Komisia životného prostredia, dopravy, investícií a územného plánovania pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne na svojom zasadnutí 14. júna 2022 odporučila poskytnúť na aktivity v oblasti životného prostredia dotáciu na organizáciu Medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm.

Do druhého dotačného kola boli v tejto oblasti prihlásené dva projekty. Jeden z  nich však nesplnil podmienky pridelenia dotácií. Pre MFF Eko, s.r.o., ktorá je organizátorom festivalu, komisia odporučila primátorovi mesta poskytnúť sumu 2500 eur. 

V oblasti životného prostredia bolo na rok 2022 v grantovom kole mesta Trenčín na dotácie pripravených 10 tisíc eur. Prvá časť z nich bola rozdelená medzi projekty v prvom grantovom kole.

Všetko o dotáciách v tejto oblasti nájdete na stránke Dotácie na aktivity v oblasti životného prostredia  

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!