Výmena piesku v pieskoviskách detských ihrísk

7. 4. 2006

          Piesok vo všetkých udržiavaných pieskoviskách na detských ihriskách v Trenčíne začnú pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov (MHaSL) m.r.o. vymieňať 10. apríla. Počas dvadsiatich dní ho vymenia vo všetkých 109-tich udržiavaných pieskoviskách na území mesta.


          „V rámci výmeny piesku budeme pieskoviská čistiť, vyhrabávať nečistoty a dopĺňať nový piesok. Predpokladáme, že budeme potrebovať  približne 150 m³ nového piesku. Náklady, spojené s výmenou, sme na základe skúseností z minulých rokov stanovili na 250 tisíc korún,“ hovorí riaditeľka MHaSL Erika Vravková.Lokalita Počet pieskovísk       Termín
Sihoť I., II., III., IV.            17 10.4. – 13.4.2006
Pred Poľom, Pod Sokolice             5 13.4.2006

Stred mesta  • Piaristická
  • Horný Šianecň
  • Partizánska
  • Soblahovská
          26 19.4. – 21.4.2006
Juh I., II., III., IV.           51 18.4. – 25.4.2006

Zámostie  • Bavlnárska
  • Veľkomoravská
  • Staničná
  • Dukl.hrdinov
          10 25.4. – 28.4.2006

            Čistenie pieskovísk pred doplnením vrátane odvozu odpadu zabezpečia 3 pracovníci. Rozvoz technicky zabezpečí MHaSL s použitím mikrocaru, sklápača Fumo a nakladača Bobcat. V prípade extrémne nepriaznivých poveternostných podmienok môže dôjsť k časovým posunom termínov realizácie v jednotlivých lokalitách.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!