Vyhýbajte sa na Brezine miestam, kde ťažia drevo! Hrozí úraz!

9. 4. 2019

V týchto dňoch sa na viacerých miestach v lesoparku Brezina ťaží drevo. Ide o nutnú likvidáciu stromov, ktoré sú vážne napadnuté hubovým ochorením. Postihnuté sú najmä javory, jasene a vo vyššej miere i borovice a smreky.

Dôvodom smutného stavu drevín, nielen na Brezine, ale v rámci celého Slovenska sú klimatické zmeny. Výsledkom je hromadný úhyn stromov. Potvrdzujú to, i v prípade trenčianskeho lesoparku, písomné vyjadrenia z Lesníckej ochranárskej služby Zvolen a tiež z okresného lesného úradu.

Na Brezine boli pozorované a potvrdené najmä sadzovité ochorenia kôry javorov a hromadné hynutie jaseňov. Jasene sú napadnuté hubou podpňovkou a lykokazom jaseňovým.

V lesoparku sa výrub drevín vykonáva každoročne podľa platného programu starostlivosti o les. V tomto prípade však nejde len o starostlivosť a ochranu lesa, ale aj o zabránenie ohrozenia návštevníkov Breziny.

Výruby sa dotýkajú najmä priestoru trasy z Juhu k hotelu, veľmi postihnuté je okolie náučného chodníka nad výstaviskom a riešiť sa musia i dreviny nad oporným múrom na Hviezdoslavovej ulici.

Lokality, v ktorých sa plánuje alebo už vykonáva výrub, sú označené.

„Žiaľ, aj v minulom týždni sa nám stalo, že ľudia si nevšímajú tieto upozornenia a vchádzajú priamo do tej časti Breziny, kde môže takto dôjsť k životu nebezpečným situáciám. Preto prosíme návštevníkov Breziny, aby boli všímaví, opatrní a zbytočne neriskovali,“ upozorňuje správca Breziny Ivan Jančička.

Vzhľadom na túto situáciu bude pohyb ľudí v blízkosti dotknutých lokalít usmerňovať aj mestská polícia.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!