Všimnite si zmeny vo volebných okrskoch

25. 2. 2020

Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa voľby do NR SR uskutočnia v sobotu 29. februára 2020. Volebné miestnosti sa pre voličov v meste Trenčín otvoria o 7.00 hodine a zostanú otvorené do 22.00 hodiny.

Na riadne organizačno-technické zabezpečenie Volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 určil primátor mesta Richard Rybníček 51 volebných okrskov, čo je o 1 okrsok viac ako v ostatných voľbách. Preto upozorňujeme voličov na tieto zmeny: 

  • Pôvodný okrsok č. 2 bol rozdelený na dva, nový okrsok má č. 3 a sídlo v budove TSK. Pôvodné okrsky č. 3 až 11 sú prečíslované na okrsky č. 4 až 12.
  • K zmenám došlo v okrskoch na sídlisku JUH. Celé územie sídliska bolo nanovo rozdelené do 13 okrskov. Majú čísla 13 až 25 a sú v troch budovách: ZŠ na Ulici L. Novomeského, KS JUH a ZŠ na Východnej. Je to o jeden okrsok menej ako v minulosti, nakoľko v Zariadení pre seniorov na Lavičkovej ulici v týchto voľbách volebná miestnosť nebude. „Žiadali sme zmenu volebnej miestnosti mimo zariadenia pre seniorov,“ hovorí riaditeľka Sociálnych služieb mesta Trenčín, m. r. o. Edita Prekopová. „Pretože sa zmenil rozsah sociálnych služieb, poskytovaných v zariadení pre seniorov, celodenné blokovanie jedálne a priebežný pohyb cudzích osôb v zariadení narúšal denný harmonogram našich klientov, nehovoriac o bezpečnosti ich majetku. Pre imobilných klientov z nášho zariadenia požiadame o prenosnú urnu.“
  • V okrsku č. 45 došlo k premiestneniu volebnej miestnosti z MŠ na Medňanského do Kultúrneho strediska na tej istej ulici.
  • Okrsok č. 49 bol rozdelený na dve časti. Do pôvodného okrsku 49 v KS Zlatovce boli doplnené ulice Slivková, Šafránová a Hroznová (doposiaľ boli v okrsku 45 v MŠ, Medňanského) a novovytvorená ulica Tramínová. Nový okrsok č. 50 má sídlo v ZŠ Na dolinách. Do neho je presunutá časť ulíc z pôvodného okrsku 49 (Malozáblatská, Hanzlíkovská, Jarná, J. Psotného, Na dolinách, Poľovnícka, Severná, Detská, K mlyniskám) a ulica Kňažské, ktorá bola doteraz v okrsku KS Záblatie. Do okrsku č. 51 v KS Záblatie je doplnená novovytvorená ulica Pavla Ondráška.

Pozrite si vymedzenie území volebných okrskov a volebných miestností

V deň volieb bude v Kultúrnom stredisku na Juhu sprístupnená plošina pre imobilných občanov v čase od 10.00 do 15.00 hodiny. 

Všetko o nadchádzajúcich voľbách nájdete na www.trencin.sk/samosprava/volby

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!