Vo štvrtok zasadne VMČ Sever

29. 5. 2023

Výbor mestskej časti Sever sa zíde vo štvrtok  1. júna 2023 o 16.00 h v priestoroch Denného centra na Sihoti.

Poslanci plánujú zaujať stanovisko k žiadosti o zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú, v súvislosti so stavbou Polyfunkčný objekt „MAGNUS CENTER“, prístavba terasy, na pozemku vo vlastníctve mesta Trenčín – v prospech vlastníka objektu.

Samozrejme, rokovania VMČ sú verejné, a tak prítomní občania budú mať priestor na svoje nové podnety.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!