V Trenčíne zákaz alkoholu na verejných miestach

22. 10. 2018

Podávať a požívať alkoholické nápoje na verejne prístupných miestach v našom meste je zakázané. Hovorí o tom Všeobecne záväzné nariadenie č.11/2018 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, ktoré je účinné od 16. októbra 2018.

Zákaz neplatí počas silvestrovskej noci od 31. decembra od 20.00 h do 1.januára do 4.00 h. Ďalej na športových podujatiach, zhromaždeniach a verejných kultúrnych podujatiach, kde je dovolené podávanie a požívanie piva a vína, v priestoroch povolených terás, ktoré poskytujú pohostinské a reštauračné služby, na miestach, kde sa konajú príležitostné trhy a zákaz neplatí ani v priestoroch oficiálnych ohnísk v lesoparku Brezina.

Porušenie zákazu fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok.

Porušenie zákazu právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie sa posudzuje ako správny delikt, za ktorý môže Mesto uložiť pokutu do 6 638 eur.

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!