V stredu sa stretne Výbor mestskej časti Západ

28. 8. 2023

V stredu 30. augusta 2023 o 14.00 hodine sa uskutoční v Sobášnej sieni MsÚ Trenčín verejné zasadnutie Výboru mestskej časti (VMČ) Západ.

programe je okrem prerokovania žiadostí odborných útvarov Mestského úradu Trenčín k návrhom majetkových prevodov aj prerokovanie návrhu na rozšírenie parkovacej zóny na konkrétnych uliciach mestskej časti Západ. Občania získajú odpovede na požiadavky z minulého rokovania VMČ, no budú môcť tlmočiť aj svoje nové podnety. 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!