V stredu budú rokovať dve komisie a vo štvrtok VMČ Sever

2. 5. 2023

Komisia školstva a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve sa stretne 3. mája 2023 o 8.30 h v teréne.programe majú prehliadku priestorov Základnej školy, Na dolinách a Materskej školy, Na dolinách.   

V stredu 3. mája 2023 sa o 14.30 h vo veľkej zasadacej miestnosti MsÚ zíde Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku. Členovia komisie prerokujú zaradenie uchádzačov do evidencie o prenájom nájomného bytu a predĺženie nájomných zmlúv.

Zasadnutia komisií sú verejné.

Vo štvrtok 4. mája 2023 sa o 16.00 h v KS Opatová uskutoční Výbor mestskej časti Sever. Občania dostanú odpovede na požiadavky z minulého zasadnutia VMČ a budú mať priestor na vyjadrenie nových podnetov. Okrem toho sa poslanci za mestskú časť Sever vyjadria k viacerým žiadostiam, napríklad umiestniť na Opatovskej ulici, vedľa reštauračného zariadenia, herné prvky pre deti a sedenie pre rodičov. Celý program rokovania VMČ Sever nájdete tu.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!