V sobotu pokračuje jesenné upratovanie

5. 10. 2022

V sobotu 8. októbra 2022 pokračuje organizované Jesenné upratovanie 2022 v našom meste. Trvá počas 7 sobôt v mesiacoch september, október a november. Zber odpadu sa uskutočňuje do 2 rôznych veľkoobjemových kontajnerov (VOK).

Najbližšiu sobotu budú VOK pristavené na týchto miestach:

 • Od 8.00 do 12.00 hod.
  • Žabinská (oproti domu č. 34)
  • Ľ. Stárka – Piešťanská (pred zákazovou značkou)
  • Veľkomoravská (oproti RD 2116/10)
  • Školská (oproti RD č. 50)
  • Zlatovská – Továrenská (križovatka oproti SBD 2182)
  • Ľ. Stárka (v zákrute k žel. mostu)
 • Od 13.00 hod. do 17.00 hod.
  • Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)
  • J. Zemana (2 – 4/2394 – nádoba na sklo)
  • Záhumenská (autobusová zastávka – OTOČ)
  • Električná (za autobus. zast. pri smetných nádobách)
  • Karpatská – Stromová (pred detským ihriskom)
  • Karpatská – Puškinova (v križovatke)

Jeden z pristavených VOK slúži výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu. Ten je možné odovzdať len v zberných dvoroch.

Hádzať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané. Rovnako prísne sa zakazuje vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1 500 €.

Ďakujeme, že vám záleží na čistote nášho mesta. Všetky termíny upratovania si môžete pozrieť v Harmonograme Jesenného upratovania 2022.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!