V sobotu pokračuje jarné upratovanie na Sihoti

13. 5. 2021

V sobotu 15. mája 2021 pokračuje organizované jarné upratovanie v našom meste v mestskej časti Sever. Odpad sa zbiera do dvoch veľkoobjemových kontajnerov, z ktorých jeden slúži na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu ako konáre a podobne a druhý na odkladanie iného odpadu, okrem stavebného.

V čase od 8.00 do 12.00 hodiny budú kontajnery pristavené na týchto miestach:

  • Pod čerešňami (pri RD č. 1)
  • Pádivého (pred bytovkou 5/686 – oproti 679)
  • Považská (bytovka 1708, oproti garážam 99 – 101)
  • Hodžova (bezbariérová bytovka –vedľa tel. búdky)
  • Hurbanova (oproti byt. domu č. 54 – pri garážach

Od 13.00 do 17.00 hodiny.

  • M. Turkovej (bytovka č. 36 – oproti škôlke)
  • Gen. Goliana – Kpt. Nálepku (oproti zim. štadiónu)
  • Nábrežná – Študentská (bytovka č. 12)
  • Kpt. Nálepku (pri dome 1675)
  • Holubyho nám. (oproti RD 1692)

Ďalšie termíny upratovania nájdete v Harmonograme jarného upratovania 2021.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!