V pondelok bude rokovať VMČ Stred a v utorok Komisia kultúry a cestovného ruchu

12. 5. 2023

Poslanci za mestskú časť Stred sa zídu na rokovaní VMČ 15. mája 2023 o 16.00 h vo veľkej zasadačke mestského úradu na 1. poschodí. Okrem toho, že poslanci občanom poskytnú odpovede na ich predchádzajúce otázky, vyjadria sa napríklad aj k žiadosti o prenájom pozemku za účelom majetkovo-právneho vysporiadania. Ide o pozemok na Hasičskej ulici, na ktorom je dlhodobo umiestnená celoročná terasa. Obyvatelia mestskej časti Stred budú môcť opäť tlmočiť svoje nové požiadavky.

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve sa stretne 16. mája 2023 o 13.00 h v Sobášnej sieni Mestského úradu Trenčín. Členovia komisie prerokujú zmeny v rozpočte v položke Grantový program v oblasti kultúry a záujmovej umeleckej činnosti.

Zasadnutia komisií i výborov mestských častí sú verejné!

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!