V Parku pod Juhom sa rozbieha rekonštrukcia

3. 9. 2010

Dva mesiace by mala trvať prvá etapa rekonštrukcie Parku pod Juhom, ktorá sa rozbehne začiatkom septembra. Rekonštrukčné práce budú v tejto etape zahŕňať vybudovanie chodníka a osvetlenia. Počas tohto obdobia musia Trenčania počítať aj s obmedzením prechodu cez park.


Kvôli rekonštrukčným prácam bude približne 60 dní úplne uzavretý chodník vedúci popri oplotení mestského cintorína. Obe schodiská na chodníku sa vybúrajú a namiesto nich sa vybudujú nové schodiská, široké 3 metre so zábradlím po oboch stranách. Popri schodiskách je naplánovaný aj priechod pre kočíky a bicykle. V tomto období bude uzavreté aj schodisko v južnej časti parku vedúce k novému bytovému domu objektu, ktoré sa bude taktiež rekonštruovať.


Na prechod parkom až k podchodu pod Saratovskou ulicou bude aj naďalej slúžiť súčasný chodník, ktorý zostane zachovaný. Približne 900 štvorcových metrov súčasných asfaltových chodníkov s odpočívadlami nahradí zeleň.


Súčasťou prvej etapy rekonštrukcie parku je aj vybudovanie nového bezbariérového chodníka, ktorý povedie oblúkovito k súčasnému chodníku, na ktorý sa napojí. Nový chodník s betónovou dlažbou bude dlhý približne 220 metrov a široký 3 metre. Na novom chodníku aj chodníku popri oplotení cintorína pribudnú nové stĺpy verejného osvetlenia.


Mesto plánuje v budúcnosti v rámci druhej etapy rekonštrukcie parku vybudovať aj ďalší chodník, ktorý bude pokračovaním chodníka vybudovaného v prvej etape. Ten povedie až k podchodu k Saratovskej ulici. V tejto etape je naplánované aj osadenie nového mobiliáru (lavičiek, odpadových košov), nainštalovanie bezpečnostných kamier napojených na mestskú políciu a výsadba novej zelene vrátane platanových alejí.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!