V najbližšiu sobotu sa začína Jarné upratovanie 2024

9. 4. 2024

Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a. s., v spolupráci s trenčianskou Mestskou políciou a občanmi organizuje na území mesta počas 7 sobôt v apríli a máji 2024 jarné upratovanie. Prvá sobota, počas ktorej budú môcť obyvatelia odpad odkladať do pristavených veľkoobjemových kontajnerov, je už 13. apríla 2024.

Odpad sa bude zbierať do dvoch rôznych veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Jeden z nich bude slúžiť výhradne na biologicky rozložiteľný odpad (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu okrem drobného stavebného odpadu. Ten je možné odovzdať len na zberných dvoroch.

ilustrácia veľkoobjemové kontajnery

Hádzať do VOK akýkoľvek iný odpad ako ten, na ktorý je kontajner určený, je prísne zakázané. Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov. Prísne zakázané je aj vykladať odpad po odvezení kontajnera. Pri porušení hrozí pokuta do 1 500 €.

Už túto sobotu

V sobotu 13. apríla 2024 budú veľkoobjemové kontajnery pripravené na týchto miestach:

 • Od 8.00 do 12.00 hodiny:
  • Východná (pri vchode 9C – blízko školy)
  • M. Bela (oproti garážam 5370 – 3795)
  • Saratovská – Novomeského (križovatka ulíc) 
  • Kyjevská (pred KS – Verejná knižnica M. Rešetku)
  • Šmidkeho (roh uličiek – nádoba na sklo – oproti MŠ) 
  • Halalovka (pri bytovke 24)
  • Lavičková (pri domove dôchodcov)
 • Od 13.00 do 17.00 hodiny:
  • Šafárikova (nad garážami na rohu – nádoba na sklo) 
  • Liptovská (pri trafostanici č. 68008)
  • Západná (pri vchode 24, približne stred ulice) 
  • J. Halašu (trávnatá plocha pri schodoch, resp. začiatok ulice)
  • Soblahovská (bytovka pri Leoni)
  • Pod Juhom (oproti č. 12)
  • Pod komárky (námestie)

Upozorňujeme na zmenu v harmonograme

Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov nájdete v aprílovom vydaní novín INFO TRENČÍN a tiež na webovej stránke mesta www.trencin.sk v časti Odpady. V novinách bolo uverejnené na termín sobota 4. mája aj stanovište Majerská ulica. Ide však o súkromný pozemok, ktorý je dnes už oplotený, toto stanovište je z harmonogramu upratovania vyňaté. Namiesto neho bude 4. mája posilnené stanovište na pri križovatke na Kasárenskej ulici.

Harmonogram Jarného upratovania 2024

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!