V meste pribudne ďalší zberný dvor

19. 5. 2010

Nepotrebného odpadu sa môžu Trenčania v súčasnosti zbavovať len na jednom zbernom dvore, ktorý je na Zlatovskej ulici. Samospráva sa rozhodla vybudovať ďalší zberný dvor aj v areáli Mestského hospodárstva a správy lesov na Soblahovskej ulici. 


Vybudovaním nového zberného dvora chce dať samospráva možnosť zbavovať sa veľkoobjemového odpadu čo najväčšiemu počtu obyvateľov. Väčšia vzdialenosť súčasného zberného dvora od ostatných mestských častí totiž mnohých Trenčanov odrádza, výsledkom čoho sú pribúdajúce čierne skládky v meste a jeho okolí. „Rozhodnutie zriadiť druhý zberný dvor v meste vyplynulo z potreby zberu separovaného odpadu a zhodnocovania druhotných surovín z domácností. Samozrejme, bude to len taký odpad, ktorý v nijakom prípade nebude zdraviu šodlivý a ani inak nebezpečný,“ vysvetlil vedúci Útvaru životného prostredia a dopravy MsÚ Ladislav Petrtýl. Samospráva pri výbere lokality pre nový zberný dvor prihliadala aj na to, aby dvor vyrástol na nevyužívanom mestskom pozemku a pre svoj zámer si pôvodne vybrala priestor pri trafostanici na Liptovskej ulici na sídlisku Juh. Viacerí obyvatelia z okolitých bytoviek však nesúhlasili s vybudovaním zberného dvora v ich blízkosti. Mesto vyšlo občanom v ústrety a vybralo náhradnú lokalitu. „V súčasnosti  sa rozbiehajú rokovania o výstavbe zberného dvora v areáli Mestského hospodárstva a správy lesov, m.r.o., so spoločnosťou Marius Pedersen, ktorá bude rovnako ako na Zlatovskej ulici prevádzkovateľom dvora,“ zdôraznil Petrtýl.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!