V areáli škôlky sme museli odstrániť choré stromy

21. 11. 2023

Na základe rozhodnutia orgánu ochrany prírody a tiež rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne sme odstránili niekoľko stromov v Detskom Mestečku. Dreviny boli choré, nachádzali sa v areáli materskej školy a predstavovali vysoké riziko odlomenia a pádu ich častí.

Pre napadnutie hubou Cryptosroma corticale sme museli vyrúbať dva javory horské, hubovým ochorením a tiež škodcom, podkôrnym hmyzom lykokazom, trpel aj jaseň štíhly. V značne zhoršenom zdravotnom stave boli aj tri vzrastlejšie smreky, vyskytovali sa na nich hálky spôsobené voškou. Všetky dreviny mali veľkú časť koruny preschnutú. Tieto preschnuté časti sme orezali ešte vo vegetačnom období pre aspoň čiastočné zabezpečenie do vykonania ich výrubu.

Niekoľko ďalších ihličnatých drevín menšieho vzrastu sme odstránili v bezprostrednej blízkosti budovy, kde v minulosti bola vytvorená výsadba porastu ihličnatých drevín. Vybrané konkrétne jedince nemali na danom stanovišti ďalšiu perspektívu v raste.

V posledných troch rokoch sme v areáli Materskej školy, Na Dolinách vysadili 16 stromov. Pripravujeme ďalšiu výsadbu 17 drevín ako náhradu za spomínané odstránené stromy.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub

Fotodokumentácia k žiadosti na výrub

Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu

Rozhodnutie orgánu štátnej správy

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!