Útvar kultúry a cestovného ruchu MsÚ v nových priestoroch na Mierovom námestí

12. 5. 2009

Počnúc pondelkom 11. mája 2009 Útvar kultúry a cestovného ruchu opúšťa svoje dlhoročné pôsobisko v budove bývalého Kina Hviezda a presúva sa do zrekonštruovaných priestorov na Mierovom námestí č. 2 (objekt bývalej lekárne), na jeho druhé podlažie. Útvar obnoví svoju plnú činnosť od pondelka 18. mája. Momentálne môžete zastihnúť pracovníkov na tel. čísle 032/65 04 712.


Zároveň sa do týchto priestorov bude čoskoro sťahovať aj vedenie Kultúrno – informačného centra Trenčín, n.o. (bývalý Útvar marketingu), ktorý doteraz sídlil v podkroví Mestského úradu. Pre verejnosť zostane aj naďalej k dispozícii kancelária na Sládkovičovej ulici č. 1 (pod sobášnou sieňou).

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!