Úrad bude od 29. septembra v obmedzenom režime

28. 9. 2020

Mesto Trenčín prijalo bezpečnostné opatrenia proti šíreniu respiračného ochorenia COVID-19. Upozorňujeme občanov, že od utorka 29. septembra 2020 do odvolania bude Mestský úrad v Trenčíne fungovať pre verejnosť v obmedzenom režime. Služby úradu budú zabezpečované len v nevyhnutnej miere. Zamestnanci mesta Trenčín budú vybavovať klientov prednostne telefonicky alebo elektronicky.

Podateľňa a klientske centrum vybavia len neodkladné podania. Zamestnanci podateľne budú s klientmi komunikovať v prvom kontakte prostredníctvom elektronického vrátnika, umiestneného pri hlavnom vchode úradu alebo telefonickým kontaktom.

Matrika vybaví len na niektoré úkony, napr. vyhotovenie rodného listu, vyhotovenie úmrtného listu, no vybaví aj agendu, ktorá vyžaduje osobnú prítomnosť klienta na matričnom úrade. Nutná je dohoda vopred s matrikárkou na telefónnom čísle: 032 6504 312 alebo 032 6504 313.

V prípadoch vyžadujúcich podpis klienta, prosíme, aby si priniesol vlastné pero a zároveň dodržiaval protiepidemické opatrenia pri kontakte so zamestnancami.

Pracovníkov mestského úradu prosíme kontaktujte telefonicky a emailom.

Mestský úrad, vrátane Klientskeho centra, podateľne a matriky

V prevádzke od utorka 29. 9. 2020:

  • pondelok a utorok od 8.00 – 15.30 h
  • streda od 8.00 – 16.30 h
  • štvrtok od 8.00 – 15.30 h
  • piatok od 8.00 – 14.00 h

Stavebný úrad

Prevádzke od 29. 9. 2020:

  • streda od 8.00 do 11.30 h, od 12.30 do 16.00 h
  • piatok 8.00 – 11.30 h, 12.30 – 14.00 h

Kultúrno – informačné centrum na Mierovom námestí

V prevádzke od utorka 29. 9. 2020 v pondelok až piatok od 9.00 – 17.00 h.

Upozorňujeme, že v priestoroch KIC môžu byť súčasne iba 2 zákazníci!

Mestská veža

Od 29.9.2020 až do odvolania zatvorená.

Denné centrum Sihoť

Od 29.9.2020 až do odvolania tiež zatvorené.

Všetky hlavné vchody do budov Mestského úradu na Mierovom námestí, na Farskej a Hviezdoslavovej ulici budú uzamknuté. Výťah bude v prevádzke len pre imobilných klientov po predchádzajúcej dohode so zamestnancom klientskeho centra.

Pri každom vchode do budov mestského úradu sú vyvesené telefónne kontakty na zamestnancov. Klientom odporúčame kontaktovať zamestnancov telefonicky, v prípade potreby si zamestnanec pôjde po klienta ku vchodu a jeho požiadavku vyrieši na mieste alebo v kancelárii. Klienti budú vstupovať do budovy len v nevyhnutných a neodkladných prípadoch s povinnosťou dodržiavať bezpečnostné a protiepidemiologické opatrenia.

V meste sa opäť začnú pravidelne, dvakrát do týždňa, dezinfikovať vybrané verejné priestory dvojpercentným roztokom chlórnanu sodného. Dezinfekcia sa dotkne autobusových zastávok, vrátane medzimestských zastávok na stanici. Prioritne pôjde o sedacie plochy a označníky. Dezinfikovať sa bude i 15 podchodov a niekoľko schodísk. V pozornosti budú najmä plochy, ktorých sa ľudia dotýkajú, teda aj herné prvky na najviac navštevovaných detských ihriskách.

Samozrejme, SAD Trenčín pokračuje v dezinfekcii autobusov, ktorú opakuje každých 20 dní.

V tomto týždni zasadne Krízový štáb mesta Trenčín. O ďalších prijatých opatreniach budeme občanov informovať na mestskom webe a mestskom facebooku.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!