Tržnica sa pripravuje na hlavnú sezónu

27. 3. 2023

Nová sezóna na trhovisku pri Družbe prinesie pre zákazníkov rozšírený sortiment, pre predajcov aj nové ceny za predajné zariadenia či prenajatú plochu.

tržnica pri DružbePoplatky za predajné miesta, ktoré sa neupravovali od roku 2011, zmenila novelizácia Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2017 prijatá mestským zastupiteľstvom 21. 2. 2023. Súvisí so zmenami cien energií, vodného a stočného i poplatkov za odvoz a likvidáciu odpadu. Napríklad pri krytom predajnom zariadení bez úložného priestoru sa poplatok na deň zvýšil z 3,50 na 5,50 €, miesta s úložným priestorom z 3,80 na 6,00 €. Pri mesačnom prenájme krytého zariadenia s úložným priestorom zaplatil predajca po starom 95 €, dnes 150 €.

Novelizácia rozširuje sortiment na trhovisku o predaj rýb v predvianočnom období a dopĺňa možnosť predávať z vlastného chladiaceho zariadenia.

Hlavná sezóna na trhovisku by sa mala rozbehnúť v polovici apríla. Pracovníkov Mestského hospodárstva a správy lesov ešte dovtedy čaká ukončenie údržby hygienických zariadení, drobných stavebných a vodoinštalačných prác, opráv stolov či elektroinštalácie.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!