Tri ceny zo súťaže ZlatýErb.sk 2007 pre Trenčín

16. 11. 2007

          S tromi cenami – za najlepšiu elektronickú stránku samospráv v oblasti cestovného ruchu, strieborným ocenením za najlepšiu elektronickú službu samospráv poskytovanú Ústredným portálom verejnej správy a s druhým najvyšším umiestnením v hlavnej kategórii súťaže o najlepšiu webovú stránku miest a mestských častí, sa z Bratislavy z vyhlásenia výsledkov súťaže ZlatýErb.sk 2007 vrátila zástupkyňa Mesta Trenčín, vedúca útvaru marketingu mestského úradu Renáta KAŠČÁKOVÁ (na snímke vľavo).


          Súťaž ZlatyErb.sk každoročne vyhlasuje spoločne Únia miest Slovenska a Občianske združenie eSlovensko pod záštitou predsedu vlády SR a Európskeho komisára za Slovenskú republiku.


          Hlavným cieľom súťaže ZlatyErb.sk je podporiť informatizáciu slovenských samospráv a oceniť výnimočné projekty, podporiť výmenu skúseností a ohodnotiť snahu zástupcov samospráv účinne využívať informačno-komunikačné technológie k zvyšovaniu kvality a prístupnosti služieb samosprávnych krajov, miest, mestských častí a obcí.


          Súťaž je usporiadaná v spolupráci s verejným informačným portálom pre samosprávy Mesto.sk a medzinárodnou konferenciou ITAPA.


          Počas X. ročníka medzinárodnej konferencie Internet ve státní správě a samosprávě, ktorá sa konala 2. a 3. apríla 2007 v českom Hradci Králové za účasti predstaviteľov európskych štátov, EK a USA, ocenil predseda Senátu Českej republiky Přemysl Sobotka za dlhoročný prínos pre rozvoj informatizácie slovenských samospráv súťaž ZlatyErb.sk. Súťaž sa tak zaradila medzi významné projekty v oblasti ITMS v Európe.


          Tohtoročnú súťaž slávnostne vyhlásil dňa 4. mája 2007 Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie Informatizácie spoločnosti Ministerstva financií SR počas XVII. snemu Únie miest Slovenska. Do súťaže  sa prihlásilo 75 samospráv so svojimi internetovými stránkami a elektronickými službami, ktoré hodnotilo 12 porotcov podľa 62 kritérií.


           Ceny súťaže „ZlatyErb.sk“ boli udelené v troch hlavných kategóriách: Najlepšia stránka samosprávneho kraja, Najlepšia stránka miest a mestských častí a Najlepšia stránka obcí. V súlade s podmienkami súťaže v každej kategórii bola udelená Hlavná cena a maximálne 4 ceny bez určenia poradia pre samosprávy, ktoré sa umiestnili na druhom až piatom mieste. V tomto ročníku súťaže boli na ocenenie nominované v prvej kategórii len 3 samosprávne kraje.


          Špeciálne ceny boli udelené v kategóriách: Najlepšia elektronická služba samospráv, Najlepšia stránka samospráv v oblasti cestovného ruchu – Cena spoločnosti Hewlett-Packard a Najlepšia bezbariérová stránka územných samospráv.


          Novinkou piateho ročníka súťaže je kategória Najlepšia elektronická služba samospráv poskytovaná Ústredným portálom verejnej správy – Cena spoločnosti SWAN. V tejto kategórii získali Najvyššie ocenenie dve mestá Trnava a Banská Bystrica a Strieborné ocenenie jedna obec, 14 miest a jedna mestská časť. Strieborné ocenenia boli udelené i v ďalších kategóriách súťaže o Špeciálne ceny.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!