Trenčín v pohybe: Zoznámte sa s návrhovou časťou plánu

30. 11. 2020

Prvú jesennú časť zapojenia sa obyvateľov do príprav Plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM) máme za sebou a podľa celkového počtu hlasov možno povedať, že úspešne. Zapojení ľudia rozdali medzi 85 navrhovaných opatrení vyše 400 preferenčných hlasov. Aké opatrenia u vás zabodovali najviac a čo nás čaká v prípravách PUMM v decembri?

Skôr, ako si prečítate odpoveď na túto otázku, chceli by sme sa poďakovať v mene zástupcov mesta a spracovateľa všetkým Trenčiankam a Trenčanom, ktorí sa doposiaľ do príprav plánu zapojili. Či už svojimi návrhmi, pozmeňujúcimi návrhmi, pripomienkami alebo hlasovaním. Teší nás, že sa o plán zaujímate priebežne a vo všetkých fázach vzniku. Spolupráca s obyvateľmi je pre výsledný plán, ale aj jeho realizáciu zásadná a vážime si každý názor a uhol pohľadu, ktorý nám poskytnete.

Menej áut, viac miesta pre život

Aj spomínané hlasovanie a diskusie o navrhovaných opatreniach, ktoré trvali do 9. novembra na stránke zapojsa.trencin.sk, predstavujú pre nás cenný zdroj informácií. Z výsledkov jasne vyplýva, že víziu PUMM 2030 „Menej áut, viac miesta pre život“ si prajete napĺňať aj konkrétnymi riešeniami. Trenčín budúcnosti si predstavujete ako zelené, ľuďom aj prírode blízke mesto krátkych vzdialeností. Medzi piatimi najúspešnejšími opatreniami sa totiž umiestnili tie, ktoré sa zameriavajú na zlepšovanie podmienok a dostupnosti, zvyšovanie bezpečnosti a rozširovanie infraštruktúry pre peších a cyklistov. Najlepšie hodnotené, s 25 hlasmi, skončilo opatrenie, ktorého cieľom je ozelenenie ulíc a podpora tvorby takzvaných zelených koridorov – malebných  ulíc s dostatkom zelene, ciest, cestičiek a skratiek pre chránený a príjemný pohyb – chôdzu, cyklistiku a oddych. Závery z participácie budú zohľadnené pri tvorbe Návrhovej časti a Akčného plánu PUMM.

Ako sa zapojiť ďalej?

V pondelok 30. novembra 2020 bude na zapojsa.trencin.sk formou video prezentácie predstavená Návrhová časť plánu. Na stiahnutie a preštudovanie bude, samozrejme, k dispozícii aj dokument s úplným znením textu. Neváhajte ho pripomienkovať formou komentárov alebo e-mailov, čas na to máte do 20. decembra 2020.

Po zapracovaní pripomienok bude do konca roka zverejnená finálna stratégia Návrhovej časti plánu a začiatkom nového roka 2021 tiež celý plán aj s podrobnejším akčným plánom a harmonogramom, plánom zodpovedností a monitoringu. Pred definitívnym schvaľovaním ešte musí plán prejsť procesom strategického a environmentálneho hodnotenia (SEA).  

Hoci nám pandémia zabránila stretávať sa a diskutovať naživo, sme radi, že sa nám spoločne podarilo naštartovať online participáciu aspoň v takejto podobe. Radi by sme preto využili zapojsa.trencin.sk aj po finalizácii PUMM a aj naďalej na tejto platforme s vami spolupracovali na rozvoji zdravšej, efektívnejšej a pohodlnejšej mobility.

 

Centrum dopravního výzkumu, Brno, spracovateľský tím

 

Plán udržateľnej mestskej mobility je dokument, ktorý navrhne tvár dopravy vo vnútri mesta na niekoľko ďalších desaťročí. Na základe odborných analýz a v spolupráci s obyvateľmi mesta, expertmi a všetkými inštitúciami a organizáciami, ktoré ovplyvňujú súčasnú podobu dopravy v meste, ho vypracováva Centrum dopravního výzkumu z Brna. Dokument bude zostavený do marca 2021. Mesto Trenčín naň získalo peniaze z fondov Európskej únie.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!