Trenčín má časovú schránku

20. 5. 2019

Po celom svete sa nachádzajú časové puzdrá, do ktorých ľudia ukladajú rôzne predmety, či odkazy pre budúce generácie. Časová schránka pribudla i v Trenčíne. Je prvým a zatiaľ jediným mestom na Slovensku, ktoré na archivovanie použilo špeciálnu technológiu.

Hlavnou myšlienkou tohto projektu je „kontaktovať“ aj takouto formou budúce generácie. Pri príležitosti 1. výročia otvorenia Mierového námestia po jeho rekonštrukcii v pondelok 20. mája 2019 boli ako prvé informácie do schránky umiestnené údaje a správy o námestí – o jeho histórii, rekonštrukcii a súčasnosti.

Do časovej schránky sa dostala i celá digitálna kronika, všetky vydania mestských novín Info od roku 2003 a fotodokumentácia z námestia a celého Trenčína. Do kapsule bola vložená aj Historická revue venovaná nášmu mestu v digitálnej i tlačenej forme.

O to, aby informácie i fotodokumentácia boli bezpečne a navždy uchované, mestu pomohla spoločnosť Piql Slovakia. Venuje sa špeciálnemu archivovaniu dát. Údaje o námestí boli uložené do časovej schránky na piqlFilme.

„Film presahuje všetky dostupné média na trhu, čo sa týka jeho odolnosti. PiqlFilm bol dokonca testovaný proti nukleárnej odolnosti a ako jediné z dostupných médií obstál. Údaje uložené na piqlFilm sa dajú vyhľadávať online prostredníctvom metaúdajov,“ priblížil odborník na archiváciu dát Michal Hanzalík z Piql Slovakia.

film piql

A ako vyzerá film uložený v časovej kapsule pre mesto Trenčín? „Dáta sme uložili v hybridnom formáte, teda všetky dokumenty, fotografie a ďalšie údaje, ktoré sú zobraziteľné na filmovom políčku, sú uložené na filme aj v digitálnej podobe, aj vo vizuálnej. Tým je zaručená čo najlepšia čitateľnosť aj v budúcnosti, keď sa časová kapsula otvorí,“ uviedol M. Hanzalík.

Najbližšie by to malo byť o 10 rokov a potom sa znovu každých desať rokov budú informácie aktualizovať a dopĺňať. Umiestnená je v čelnej fasáde budovy Mestského úradu Trenčín.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!