Trenčín bol v roku 2010 zlým hospodárom, potvrdila kontrola

25. 11. 2011

S výsledkami kontroly hospodárenia v roku 2010 oboznámila poslancov hlavná kontrolórka mesta Libuša Zigová. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo štvrtok 24. novembra ich informovala, že mesto za bývalého vedenia preukázateľne nedodržovalo všeobecno-záväzné právne predpisy, platné pri hospodárení a nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami.


„Ďalej bolo preukázané nedodržiavanie interných predpisov kontrolovaného subjektu,  čo poukazovalo na nehospodárne nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami v rozpočtovom roku 2010. Tak ako z textovej časti správy z vykonanej kontroly bolo preukázané, zistené nedostatky v hospodárení rozpočtového roka negatívne ovplyvnili výsledok hospodárenia za rok 2010 a zároveň boli v rozpore s pravidlami rozpočtového hospodárenia v sledovanom období,“ uviedla Zigová.


Trenčín mal na začiatku roka dlh približujúci sa k 40 miliónom eur a pre faktúry po lehote splatnosti bol na hrane nútenej správy. „Vynaloženým úsilím sa nám podarilo dlh znížiť aktuálne o sedem miliónov eur, v súčasnosti nemáme takmer žiadne faktúry po lehote splatnosti a nútenú správu sme zažehnali, čo znamená, že sme nemuseli napríklad zavrieť športovú halu, zimný štadión, či kultúrne strediská,“ uviedol primátor mesta Richard Rybníček, podľa ktorého Trenčín ešte nie je z najhoršieho vonku.


„Vlani si tu niekto myslel, že vyhrá voľby poskytovaním služieb, na ktoré nemal peniaze a len za rok 2010 navŕšil dlh o 13 miliónov eur. Považujem za nemorálne, že v budúcom roku musí mesto zaplatiť ďalších 12 miliónov eur za zdedené dlhy,“ doplnil s tým, že trenčianska polícia začala na popud prokuratúry trestné stíhanie vo veci trestných činov podvodu a zneužitia právomocí verejného činiteľa.


Hlavná kontrolórka Zigová mestu odporúča striktné dodržiavanie zákonných zásad rozpočtového hospodárenia. “Ďalej odporúčam pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami vychádzať z reálnych potrieb, zamerať sa na minimalizáciu výdavkov rozpočtu, verejné finančné prostriedky používať len na krytie nevyhnutných potrieb pre zabezpečenie fungovania v samospráve, tak aby sa pri  nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami nezaťažoval rozpočet budúcich období a znižovali sa výdavky a zároveň  záväzky v nadväznosti na dlhové zaťaženie mesta,“ uviedla Zigová. Rozpočet mesta na rok 2012 momentálne posudzujú poslanci, na rokovanie mestského zastupiteľstva sa dostane v polovici decembra.


Poslanci schválili zmluvy s Duklou


Poslanci mestského zastupiteľstva schválili aj zmluvy s Duklou Trenčín o prenájme mestského Zimného štadióna Pavla Demitru. Zmluvy platia pre aktuálnu sezónu s tým, že Dukla dostane ľad a šatne za euro, reklamné plochy za symbolickú sumu a kancelárske priestory za komerčný prenájom. Súčasťou celkovo jedenástich zmlúv boli dohody nielen s Duklou, a.s., ale aj neziskovou organizáciou rovnakého mena, ktorá sa stará o mládež, ďalej s prevádzkovateľmi bufetov, či predajcom suvenírov.


„S Duklou musíme ešte doriešiť majetkové vysporiadanie, preto čakáme na posudok znalca, ktorý ma uviesť, koľko Dukla investovala do štadióna počas jeho spravovania. Pre mesto je dôležité, že má štadión vo svojej správe, vie koľko ho stojí, keď za energie to vychádza na 308 tisíc eur a už nikto nemôže tvrdiť, že finančné problémy Dukly spôsobilo mesto. Vzťahy sa vyjasnili a Duklu sme odbremenili od kľúčových nákladov,“ uviedol primátor Rybníček, ktorý dúfa, že sa v nasledujúcich mesiacoch dohodnú na podmienkach zmlúv na dlhšie obdobie.


V rámci zmlúv poslanci schválili aj využívanie priestorov štadióna pre miestnych krasokorčuliarov pri nájme 12,5 eur za hodinu. „S týmto návrhom a sumou na mesto prišli rodičia mladých krasokorčuliarov. Radšej chcú platiť za ľad, ako by mali upratovať po hokejových zápasoch, ako to na základe dohody s Duklou robili doposiaľ,“ zdôvodnil návrh predseda Finančnej a majetkovej komisie Ján Kanaba.


Predaj pozemkov pod nový most


Poslanci mestského zastupiteľstva schválili predaj pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré sú potrebné pre stavbu nového cestného mosta. Celkovo ide o predaj takmer 54 tisíc metrov štvorcových za znaleckým posudkom určenú sumu 2,9 milióna eur. Časť sumy by mesto mohlo po rokovaniach medzi primátorom Richardom Rybníčkom a ministrom dopravy Jánom Fígeľom zinkasovať už tento rok. Primátor Rybníček k tomu uviedol, že potom, čo sa v septembri odovzdalo stavenisko, začali prípravné práce, ktoré však ešte nie sú voľným okom vidieť. „Bol som ubezpečený, že termín otvorenia mosta, apríl 2014, bude splnený,“ dodal.


Podchod pri hoteli Tatra


Poslanci zároveň schválili prenájom 946 metrov štvorcových pozemkov pred hotelom Tatra pre Synot Gastro Slovakia, ktorá ho potrebuje počas rekonštrukcie hotela. Na mieste zrekonštruuje a sčasti vytvorí nový chodník. V nájme môže mať pozemok maximálne na pol roka, a to za symbolické 1 euro.


Nielen pre obyvateľov Trenčína, ale aj pre návštevníkov mesta je dôležité aj schválenie zmluvy o budúcej zmluve medzi mestom a vlastníkmi stánkov v podchode pri hoteli Tatra. Tí užívali jedenásť stánkov od roku 1992. V zmysle Zmluvy o prenechaní nehnuteľnosti na dočasné užívanie ich mali prevádzkovať do konca roku 2006.


Vo veci sa konajú dva súdne spory a dve konania na Spoločnom stavebnom úrade. Právne oddelenie preto v snahe konečne vyriešiť problematický vzťah v podchode navrhlo dohodu. Mesto by tak malo možnosť s nereprezentatívnym podchodom niečo urobiť. Majitelia stánkov Silvia Kollárová a Štefan Seifert majú podľa zmluvy stánky mestu predať za 2 500 eur, pričom peniaze dostanú až v momente, ak sa predmetné stánky stanú vlastníctvom mesta Trenčín.


Mesto má v záruke úver


Poslanci mestského zastupiteľstva schválili aj návrh na prijatie úveru z ČSOB vo výške 1,3 milióna eur. Má slúžiť na financovanie kapitálových výdavkov. Primátor Rybníček uviedol, že úver si mesto možno ani nezoberie. „Slúži ako poistka, keby sa nám nepodarilo naplniť kapitálové príjmy včas, a to predajom majetku, či refundáciami zo štátu za modernizáciu železničnej trate a výstavbu nového mosta. Podľa zákona musí rozpočet skončiť na nule. To je alfa a omega. Dúfam, že sa nám podarí potrebné financie získať, ale musíme byť pripravení aj na iný variant,“ uviedol Rybníček s tým, že ak si mesto úver zoberie, bude ho splácať v mesačných splátkach do konca roku 2012.


 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!