Trenčania sa podelili o svoje nápady

3. 7. 2020

Jún sa stal pre tvorbu Plánu udržateľnej mestskej mobility (PUMM) Trenčína mesiacom participácie. Do 30. 6. 2020 sa na webstránke zapojsa.trencin.sk zaregistrovalo 252 užívateľov. Spolu dali 50 návrhov, 74 komentárov a vzájomne za nápady, návrhy diskutujúcich zahlasovali 214-krát.

Rovnako ako na spoločnom novembrovom stretnutí, aj teraz sa potvrdilo, že tému mobility a verejného priestoru Trenčania vnímajú ako dôležitú. „V mene zástupcov mesta a spracovateľov plánu sa chceme poďakovať za to, že ste sa zapojili a podelili o svoje nápady, vízie a podnety, akým smerom by sa malo mesto v budúcnosti uberať,“ hovorí Daniel Szabó z brnianskeho Centra dopravního výzkumu (CDV).

Návrhy podľa slov Daniela Szabó vyzdvihujú mnohé hodnoty, ktoré sú platnými princípmi udržateľných miest. Mobilitu chápu nielen ako motorovú dopravu, ale ako široké spektrum aktivít, ktoré vedú k zdravému, bezpečnému, pohodlnému a efektívnemu životu v meste. „Nejedna a nejeden z vás vidíte Trenčín budúcnosti ako mesto, v ktorom bude vlastníctvo osobného auta prežitkom, pretože sa všade dostanete bezpečne a príjemne na bicykli, pešo a rýchlou verejnou hromadnou dopravou,“ hovorí o zverejnených víziách D. Szabó.

Medzi návrhmi sú nové cyklotrasy, nové pešie prepojenia, ako napríklad most zo Sihote na Ostrov, bezbariérové premeny v rámci celého mesta tak, aby bol slobodný pohyb bez obmedzenia pre každého samozrejmosťou. Ďalšie myslia na odľahčenie centra mesta od motorovej dopravy či spoľahlivú verejnú hromadnú dopravu s autobusmi a električkami, ktoré minimálne zaťažia životné prostredie a zdravie.

Ďalšie kroky v rámci tvorby PUMM

V letných mesiacoch bude spracovateľský tím z CDV s podnetmi ľudí pracovať. Spoločne s mestom vytvoria konečnú víziu, od ktorej sa budú odvíjať strategické ciele a pod nimi už budú zaradené konkrétne opatrenia, vrátane prediskutovaných na platforme zapojsa.trencin.sk.

„V rámci návrhovej časti plánu budú posudzované rôzne varianty rozvoja verejnej dopravy, cyklistickej či pešej siete aj podporných organizačných opatrení, a veríme, že analýzy ukážu, že zefektívnenie udržateľnej dopravy bude viesť k výraznej podpore jej využitia,“ hovorí  D. Szabó. Cieľom je vytvoriť taký zásobník opatrení, ktorý bude rešpektovať názory občanov a čerpať z odborných skúseností spracovateľov.  

Keďže zapojenie verejnosti je neodmysliteľnou časťou celého procesu tvorby PUMM, ľudia budú mať, samozrejme, možnosť sa vyjadriť aj k jeho návrhovej časti, pripomienkovať ju a pýtať sa na možné nejasnosti tímu z CDV či zástupcov mesta. „Teší nás váš záujem o udržateľnú mestskú mobilitu a tešíme sa na najbližšie stretnutie, dúfame, že už naživo v kine Hviezda,“ uzatvára Daniel Szabó.

Plán udržateľnej mestskej mobility je dokument, ktorý navrhne tvár dopravy vo vnútri mesta na niekoľko ďalších desaťročí. Na základe odborných analýz a v spolupráci s obyvateľmi mesta, expertmi a všetkými inštitúciami a organizáciami, ktoré ovplyvňujú súčasnú podobu dopravy v meste, ho vypracováva Centrum dopravního výzkumu z Brna. Dokument bude zostavený do marca 2021. Mesto Trenčín naň získalo peniaze z fondov Európskej únie.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!