Trávnaté plochy v Trenčíne brázdi 10 kosačiek

29. 4. 2009

Zamestnanci Mestského hospodárstva a správy lesov v Trenčíne (MHSL) sa v uplynulých dňoch pustili do kosenia trávnatých porastov. Do údržby bezmála 110 hektárov plôch verejnej zelene je nasadených takmer tridsať ľudí. Na tieto účely slúžia  2 krovinorezy, 10 samochodných kosačiek, 3 traktory s vlečkami na odvoz bioodpadu a dve nákladné vozidlá.


 „Strojové kosenie trávnatých porastov je ťažiskom starostlivosti o verejnú zeleň vo vegetačnom období. Vhodné poveternostné podmienky na intenzívny rast tráv stanovili tohtoročný termín začiatku prác na 20. apríla,“ informovala Erika Vravková, riaditeľka mestskej príspevkovej organizácie MHSL. Trávy na začiatku vegetačného obdobia dorastajú na celom území mesta v rovnakom termíne. Vzhľadom na rozsah vykonávaných prác nemožno začať so strojovým kosením vo všetkých mestských častiach súčasne. „V prvý deň sa kosili trávnaté plochy v centrálnej mestskej zóne. Kosenie postupne prebieha na sídlisku Juh, kde je zabezpečované počas celej sezóny nepretržite dvoma kosačkami a ďalej v mestských častiach Soblahovská, Noviny a Sihoť,“ povedala E. Vravková.


Postupne bude strojové kosenie prebiehať vo všetkých mestských častiach. Túto činnosť treba počas vegetačného obdobia opakovať viackrát. V jednotlivých mestských častiach sa kosí priemerne 5-krát ročne, v centrálnej mestskej zóne podľa potreby aj raz toľko. Nepriateľom ostrých nožov kosačiek je odpad rozptýlený v trávnikoch. Techniku poškodzujú najmä kovové predmety a sklo.


Bezprostredne s kosbou je spojený i odvoz bioodpadu. Ten sa neuskladňuje ako komunálny odpad, ale je kompostovaný v areáli bývalej skládky na Zámostí, ktorú prevádzkuje spoločnosť Marius Pedersen, a.s. Celkové náklady na kosenie, zber a odvoz tráv za rok 2008 predstavovali čiastku 303 190 € (9 133 916 Sk).


Do údržby verejnej zelene mesta Trenčín patrí aj odburiňovanie, okopávanie, polievanie a prihnojovanie kvetinových záhonov a mobilnej verejnej zelene.


Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!