Tento rok bude v Trenčíne vysadené viac zelene

29. 3. 2008

 


V roku 2007 sa v Trenčíne vysadilo spolu 744 kusov novej zelene. Z toho 211 stromov a 533 kríkov. Pre tento rok je zatiaľ plánované vysadiť  918 stromov a kríkov,  prevažovať bude vzrastovo nižšia zeleň. V rozpočte je pre rok 2008  určená ďalej čiastka 2,5 mil.  Sk na rekonštrukciu starých  stromoradí na uliciach: Kúty, Moyzesovej, Piešťanskej a Brančíkovej, kde sú dreviny v zhoršenom zdravotnom stave a budú čiastočne nahradené výsadbou mladých okrasných drevín. Na rekonštrukciu stromoradia topoľa pri Tepličke – Sihoť IV je vyčlenený ďalší milión.


Z celkového počtu výsadbovej zelene za rok 2007 sa za výrubové povolenia vysadilo  spolu 558 kusov náhradnej zelene, z toho 123 stromov a 435 kríkov. Najpočetnejšie bola zo stromov zastúpená Čerešňa pílkatá, z ktorej 17 kusov bolo vysadených na Hodžovej ul. na Sihoti. Na tejto ulici bolo zároveň vysadených najviac Bukov lesných.


V uplynulom roku boli rekonštruované stromové aleje na ulici gen. Viesta, na ul. Družstevnej, na ul. Komenského, na Gagarinovej ul. a na Halalovke, spolu tu bolo vysadených 72 stromov a 98 kríkov. V rámci náhrady za stromy zničené vandalizmom, alebo inak poškodené bolo vysadených sedem stromov, z toho tri pri Chrámovom areáli na sídlisku Juh. Okrem uvedeného bolo vysadených ďalších deväť stromov na uliciach J. Zemana, ul. 28. Októbra a na Soblahovskej ulici.


Na jar 2008 bude v Trenčíne vysadených spolu 832 stromov a kríkov, zo stromov bude prevažovať Jabloň a Javor mliečny, z kríkov Vtáčí zob a Ríbezľa alpínska. Na jeseň bude vysadených ďalších 17 stromov a 69 kríkov.


Plán náhradnej výsadby na rok 2008 sa bude ešte priebežne dopĺňať. Za každý strom, na ktorý je vydaný výrubový certifikát, mesto aj občania získajú náhradu v podobe novej zelene. ,, Samozrejme nejde iba o kvantitu výsadby, ale snažíme sa postupne meniť aj zloženie stromov a kríkov, ktoré v meste vyrastú, zameriavame sa pritom na ich plnenie architektonicko – estetickej funkcie. Premenlivosť drevín počas celého roka (farba kvetov, plodov a listov) sa využíva na kompozično – priestorové dotváranie estetického, kultúrneho a zdravotne zodpovedajúceho obytného, výrobného a rekreačného prostredia urbanizovanej krajiny. Pri výbere jednotlivých taxónov drevín je dôležitým kritériom ich odolnosť voči zmenenému životnému prostrediu, ako je zmena klímy, znečistenie ovzdušia, nevhodné pôdne pomery, mechanické poškodzovanie  a v neposlednej miere obmedzovanie rastového, najmä koreňového priestoru,“ uviedla Adriana Mlynčeková, vedúca Útvaru architektúry a stratégie MsÚ v Trenčíne.


 


/jm/

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!